Informacje

Ubezpieczyciele obłowili się

br

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2018, 10:54

    Aktualizacja: 10 kwietnia 2018, 14:02

  • 2
  • Powiększ tekst

Ubiegłoroczny wynik finansowy netto towarzystw ubezpieczeniowych wyniósł prawie 5,7 mld zł i był wyższy o 39,0 proc. w porównaniu do 2016 r. - poinformował GUS. Łączna wielkość składki przypisanej brutto wyniosła 62,35 mld zł czyli o 11,4 proc. więcej niż w 2016 r., z czego prawie 24,6 mld zł stanowiła składka działu I czyli z ubezpieczeń na życie, a prawie 37,8 mld zł działu II (majątkowych).

Jak podaje Urząd łączna wartość wypłaconych brutto odszkodowań i świadczeń w 2017 r. wyniosła 39,8 mld zł i była tym samym wyższa od 2016 r. o 8,6 proc. W ubezpieczeniach na życie suma wypłat wzrosła do 20,35 mld zł, a w życiowych do prawie 19,5 mld zł.

GUS podaje, że towarzystwa ubezpieczeń w dziale I (życiowe) wypracowały wynik netto w wysokości prawie 2,3 mld zł, a w dziale II (majątkowe) wynik ten wyniósł ponad 3,4 mld zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,7 proc., a zakładów działu II – 59,3 proc.

Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 46,0 proc. i 30,6 proc. wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (62,7 proc. wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 23,2 proc. i wyniosły 22.462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4 proc., a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4 proc. - czytamy w komunikacie GUS.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze