Informacje

Bezrobocie spadło i nadal powinno spadać

br

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2018, 12:14

  • 1
  • Powiększ tekst

Stopa bezrobocia w marcu spadła do 6,6 proc. z 6,8 proc. w lutym – poinformował GUS. Tyma samym Urząd potwierdził wcześniejsze prognozy resortu pracy. Spadkowi bezrobocia sprzyja koniunktura i tempo wzrostu zatrudnienia.

Marzec był drugim w tym roku miesiącem spadku stopy bezrobocia i w porównaniu do marca 2017 r., kiedy to wynosiła 8,0 proc., znajduje się na bardzo niskim jak na tę porę roku poziomie. Z rejestrów ubyło w marcu 34,5 tys. osób i prawdopodobnie gdyby nie warunki pogodowe (zimowa aura), ubytek ten byłby nawet większy. Spadkowi stopy bezrobocia sprzyja koniunktura, która poprawia się i w związku z tym z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że w kolejnych miesiącach br. bezrobocie nadal będzie się zmniejszać. Na koniec br. stopa bezrobocia znaleźć się może w okolicach 5,5 proc. - Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Według ekonomistów BOŚ, niskiemu poziomowi bezrobocia nadal sprzyja solidne tempo wzrostu zatrudnienia.

Struktura danych dot. przepływów na rynku pracy wskazuje na utrzymujący się spadek (w ujęciu zmian rocznych) liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy. Nadal jednak silniej pozytywnie oddziałuje efekt spadku liczby osób nowo zarejestrowanych jako bezrobotne, co (netto) sprzyja lekkiemu spadkowi liczby bezrobotnych – piszą w swoim komentarzu analitycy tego banku.

Według ich prognoz należy spodziewać się dalszego lekkiego spadku stopy bezrobocia rejestrowanego, „choć przy oczekiwanym nieco wolniejszym tempie wzrostu zatrudnienia, tempo tego spadku powinno słabnąć. Wyczerpujące się zasoby podaży pracy, tej którą relatywnie łatwo można aktywizować, będą także hamulcem dla dalszego spadku stopy bezrobocia”.

Oczekujemy, że średnioroczna stopa bezrobocia w 2018 r. obniży się do 6,1 proc. z 7,3 proc. w 2017 r., przy spadku stopy bezrobocia w okolice 6,0 proc. r/r w grudniu br., po okresowym sezonowym spadku w okolice 5,5 proc. w połowie roku – oceniają ekonomiści BOŚ.

Powiązane tematy

Komentarze