Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Mamy wyniki produkcji. Co z cenami?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 września 2023, 10:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 2 proc. r/r w sierpniu 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1 proc.

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 1 proc.. W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br., podano także.

Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,7 proc.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w sierpniu br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr zaopatrzeniowych - o 7,8 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 6,4 proc., dóbr związanych z energią - o 4,4 proc. oraz nieznaczny spadek dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,9 proc. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych - o 10,5 proc.

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 19,9 proc., w produkcji metali - o 17,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 12,3 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 11,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 8,5 proc., urządzeń elektrycznych - o 7,3 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 7 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 22 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 15,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 14 proc., maszyn i urządzeń - o 9,9 proc., podał też GUS. Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do lipca 2023 r. - o 0,1 proc., a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8 proc.

Konsensus rynkowy to spadek w ujęciu rocznym o 2,6 proc..

GUS podał też, że w lipcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 9,8proc. r/r oraz o 0,8proc. m/m.

GUS/RO

CZYTAJ TEŻ:

Włochy. Na Lampedusę wciąż przypływają łodzie z migrantami

Premier: Szanse ostatnich 8 lat mogą zniknąć

Powiązane tematy

Komentarze