Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

GUS podał sierpniową stopę bezrobocia

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 25 września 2023, 10:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu tego roku 5 proc. i w porównaniu z lipcem nie zmieniła się – poinformował GUS. Nadal była ona niższa niż przed rokiem o 0,2 pkt. proc.

W sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 502,1 tys. i było zbliżone do zanotowanego rok temu (wzrost o 0,1 proc. w lipcu oraz o 2,4 proc. w sierpniu ub. roku).

„W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie sprzed roku. W urzędach pracy zarejestrowano mniej nowych bezrobotnych niż przed rokiem, również mniej osób wykreślono z rejestru. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia br. była podobna do notowanej w poprzednich miesiącach i nadal niższa niż rok wcześniej. Według wyników badania popytu na pracę w 2 kwartale br. utworzono mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie ub. roku, mniejsza była również liczba zlikwidowanych stanowisk” - .czytamy w informacji Urzędu.

Z danych GUS wynika, że zatrudnienie wzrosło najbardziej zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,4 proc.) oraz w informacji i komunikacji (o 3,9 proc.). Zwiększyło się także w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, górnictwie i wydobywaniu, transporcie i gospodarce magazynowej, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w obsłudze rynku nieruchomości.

„W pozostałych analizowanych sekcjach zatrudnienie było niższe niż przed rokiem, a najgłębszy spadek (o 2,2 proc.) dotyczył podmiotów zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą” – podał GUS.

W urzędach pracy w opisywanym miesiącu zarejestrowano 103,3 tys. nowych bezrobotnych i było ich o 1,2 proc. więcej niż przed miesiącem, a o 3,3 proc. mniej niż rok temu.

„Wśród ogółu nowo zarejestrowanych nadal przeważały osoby rejestrujące się po raz kolejny (stanowiły 76,7 proc. tej populacji, tj. o 0,7 pkt. proc. więcej niż w sierpniu ub. roku). Osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 42,5 proc. nowo zarejestrowanych bezrobotnych, a ich odsetek był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (o 0,2 pkt. proc.)” – podał Urząd.

Z danych Urzędu wynika, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 54,1 proc., czyli o 1,4 pkt. proc. mniej niż w sierpniu rok temu. Nadal większość - 84,8 proc. - bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (o 1,3 pkt. proc. mniej niż w sierpniu rok temu).

rb

Powiązane tematy

Komentarze