Informacje

Rocznica Bractwa Kurkowego w Krakowie na monecie NBP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2018, 22:20

    Aktualizacja: 8 sierpnia 2018, 22:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Narodowy Bank Polski wprowadzi 9 sierpnia do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł 760-lecie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie.

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji strzeleckich związanych z obronnością miasta – pisze w folderze emisyjnym Brat Piotr Michał Mikosz Król Kurkowy A.D. 2017. Powstanie krakowskiego Bractwa Kurkowego datuje się od lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1257 r. Obowiązkiem mieszczan była obrona grodu. Aby zapewnić im odpowiednie przygotowanie wojskowe, należało organizować szkolenie obrońców i dbać o utrzymywanie ich stałej gotowości bojowej. […] Z czasem rosło znaczenie Bractwa: uczestniczyło we wszystkich wjazdach królewskich i koronacjach, organizowało turnieje i festyny – dodaje.

Na rewersie monety przedstawiono symbol Bractwa − Srebrnego Kura, przekazanego przez Radę Miasta w 1565 r., na tle jego siedziby. Na awersie monety ukazano Barbakan − najbardziej wysuniętą na północ część fortyfikacji miejskich Krakowa – oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał i napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Do dzisiaj członkowie Bractwa przestrzegają bogatego ceremoniału, uczestniczą też w licznych wydarzeniach kulturalnych i historycznych Krakowa. […] Członkiem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie był Jan Paweł II, a wśród braci honorowych znajdują się m.in. prezydent USA George W. Bush i prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski – podsumowuje Piotr Michał Mikosz.

Srebrna moneta z selektywnym złoceniem o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 15 tys. sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 150 zł.

Powiązane tematy

Komentarze