Informacje

Liczba emerytów rośnie o wiele szybciej niż pracowników

br

  • Opublikowano · 10 września 2018, 16:57

  • 2
  • Tagi: biznes emeryci emerytura finanse GUS praca pracownik renta zatrudnienie
  • Powiększ tekst

Ponad 9,1 mln osób było na emeryturze lub pobierało rentę w I pół. tego roku – informuje GUS. Jak podaje Urząd było ich o 3 proc. więcej niż przed rokiem, podczas gdy liczba osób pracujących wzrosła o 0,4 proc.

GUS podał, że „przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosła 9.178,4 tys. osób i była o 3,0 proc. większa niż przed rokiem. Wzrost liczby emerytów i rencistów obserwowano we wszystkich województwach w granicach od 1,7 proc. w opolskim do 3,9 proc. w zachodniopomorskim”.

źródło: GUS / autor: źródło: GUS
źródło: GUS / autor: źródło: GUS

W tym samym czasie liczba osób pracujących zwiększyła się w skali roku o 69 tys.

Liczba pracujących wyniosła 16.565 tys. osób i w skali roku zwiększyła się o 69 tys., tj. o 0,4 proc. Wzrost wystąpił w 9 województwach, największy w małopolskim (o 2,8 proc.), zachodniopomorskim (o 2,5 proc.) i kujawsko-pomorskim (o 1,6 proc.). W pozostałych województwach odnotowano spadek – najgłębszy w świętokrzyskim (o 1,9 proc.) i podkarpackim (o 1,8 proc.) - podaje Urząd.

GUS informuje, że wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2018 r. wyniósł 54,4 proc. (wzrost o 0,5 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2018 r. wyniosło 6.207,3 tys. osób i było o 3,8 proc. większe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,3 proc.). Stopa bezrobocia według BAEL w II kwartale 2018 r. wyniosła średnio 3,6 proc. i w porównaniu z poprzednim rokiem była niższa o 1,4 p. proc.

Urząd podał, że emerytury i renty (poza rolnictwem) pobierało 8.011,2 tys. osób czyli o 3,6 proc. więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. „Wzrost liczby pobierających świadczenia odnotowano we wszystkich województwach w granicach od 2,2 proc. w opolskim do 5,8 proc. w podlaskim. W ujęciu rocznym liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się o 1,1 proc. do poziomu 1.167,2 tys. osób”.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu 2017 r. ukształtowała się na poziomie 2.204,37 zł i była o 4,0 proc. wyższa niż przed rokiem. (…) Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu 2018 r. wyniosła 1.221,90 zł i w skali roku zwiększyła się o 2,2 proc. - podał GUS.

Komentarze