Informacje

KGHM: miliardy w rozwój gospodarczy

SK

  • Opublikowano: 19 września 2018, 14:59

  • 4
  • Powiększ tekst

Duże polskie firmy mają zobowiązania wobec regionów, w których działają. Dzięki ich inwestycjom pojawiają się nowe miejsca pracy, rozwijają się start-upy, zwiększają się możliwości ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i rozwoju edukacji.

Regiony posiadają swoją specyfikę, którą powinny rozwijać w miarę swoich możliwości. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, mówił podczas panelu „Inteligentne specjalizacje szansą na rozwój i inwestycje w regionach”, który odbył się 5 września w ramach XXVIII Forum ekonomicznego w Krynicy, że Podkarpacie postawiło na lotnictwo, kosmonautykę, motoryzację, informatykę. Każda z tych dziedzin jest sobie bliska, a wartością dodaną pracy w regionie jest ekologia i atrakcyjne środowisko naturalne.

Region i jego rozwój powinien być ważnym element strategii dużych firm, które w nim działają. Uczestniczący w panelu Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź, mówił o społecznej odpowiedzialności zarządzanej przez niego firmy. Spółka kreuje ją w regionie swojej działalności, czuje się za niego odpowiedzialna.

Społeczna odpowiedzialność to część naszego biznesu, inwestujemy w rozwój społeczności lokalnej – mówił Marcin Chludziński.

Innowacje w górnictwie

Według ministra Jerzego Kwiecińskiego, szefa resortu inwestycji i rozwoju, z pożytków rozwoju gospodarczego powinno korzystać całe społeczeństwo.

Byliśmy przeciwnikiem paradygmatu polaryzacyno-dyfuzyjnego, który preferował koncentrację wysiłków rozwojowych w wybranych regionach i czekanie na to, aż rozprzestrzeni się on na sąsiednie regiony. Uważamy, że to było błędne podejście – powiedział. Nie jest tak, że te same branże , takie same gałęzie gospodarki mają takie same szanse rozwoju w całym kraju. - Widzimy bardzo wyraźnie, że różne regiony specjalizują się w różnych obszarach - mówił.

Znaczną część panelu poświęcono innowacjom i fin-techom i ich znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionów i całej polskiej gospodarki. Na ich temat mówił m.in. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Jesień, mam nadzieję, będzie mocna, jeżeli chodzi o Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wsparcia fin-techów – powiedział.

Z kolei Marcin Chludziński przypomniał, jak bardzo oblicze górnictwa zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat, przechodząc od branży opartej głównie na wysiłku fizycznym do innowacyjności i nowych technologii.

Obecnie przemysł wydobywczy w świecie, w Polsce również, jest prekursorem nowoczesnych rozwiązań. Ludzie cały czas są w nim bardzo ważni, bez nich branża nie może funkcjonować, jednak nowe technologie mają coraz szersze zastosowanie. Wydobycie miedzi schodzi coraz głębiej - KGHM eksploruje na poziomie 1300 metrów – szukamy więc rozwiązań, które zwiększają zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność – mówił Marcin Chludziński.

Spółka posiada oddział Cenralny ośrodek Ośrodek przetwarzania Przetwarzania i Informacji, zatrudniający 300 osób, który zbiera dane związane z wydobyciem. 400 km światłowodów znajdujących się pod ziemią służy nie tylko do transmisji danych, ale są też czujnikami informującymi o ruchach górotworu. Spółka posiada systemy wprost związane z Przemysłem 4.0, wykorzystywane do zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym.

Oczywiście, przed nami jest jeszcze długa droga, system nie jest przecież skończony. Jednak już teraz Big Data, Przemysł 4.0 daje nam przewagę konkurencyjną. Nasze rozwiązania są kreowane przez popyt, powstają, ponieważ ich potrzebujemy - powiedział.

Oddziaływanie nie tylko w regionie

Podczas panelu wiele mówiono o znaczeniu rynku pracy w rozwoju zarówno regionu, jak i całego kraju. Jerzy Kwieciński poinformował o pracach rządu, który przygotowuje rozwiązania skłaniające Polaków, którzy wyjechali z kraju, zarobili pieniądze, ale przede wszystkim zdobyli nowe kwalifikacje i nowe doświadczenie, do powrotu. Biznes już wraca, na przykład w postaci swoich pomysłów na własne przedsięwzięcia biznesowe, zakłada start-upy.

Cieszy nas, że te talenty zaczynają do Polski wracać. Bardzo zależy nam też na takich ludziach, którzy dorobili się znaczących majątków, by postawili w Polsce swoją drugą nogę – powiedział. Jerzy Kwieciński przypomniał, że kończy się era taniej siły roboczej przyciągającej inwestorów do Polski. - Chcemy konkurować jej jakością. Chcemy tworzyć warunki, żeby eksperci pozostawali w naszym kraju. Ważne jest to, by fin-techy stały się polską specjalnością – mówił.

Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę na rolę dużych firm w rozwoju przedsiębiorstw nastawionych na innowacje. Za granicą liczące się korporacje wykorzystując tzw. corporate venture capital (CVC) wspierając finansowo firmy znajdujące się na początkowym etapie rozwoju i często to one są nabywcą ich pierwszych produktów. Według niego, w Polsce również następują korzystne zmiany w tym kierunku.

Marcin Chludziński mówił o wpływie KGHM Polska Miedź na gospodarkę i na rynek pracy. W Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest prawie ponad 40 33 tys. pracowników, jednak jej zasięg oddziaływania – licząc firmy kooperujące czy osoby ekonomicznie z nią związane – liczy setki tysięcy. KGHM wydaje rocznie około 7 mld zł na zakup usług, w tym wsadów obcych, i materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności. Te kwoty trafiają do gospodarki i do działających w niej firm.

Wpływ ekonomiczny KGHM Polska Miedź jest ogromny, nie tylko w ramach regionu. Wpływ dużej grupy kapitałowej znacznie przekracza granice regionalne. Siła popytowa każdego większego biznesu powoduje rozwój firm funkcjonujących na jego obrzeżach, jako kooperanci czy dostawcy technologii – mówił Marcin Chludziński.

Według Marka Chrzanowskiego, charakterystyczne dla fin-techów jest to, że nie generują one licznych miejsc pracy, natomiast tworzą wysoką wartość dodaną. W Polsce funkcjonuje 750 firm fin-tech, zatrudniają one z reguły po kilku, kilkunastu pracowników. Nie jest to wysoki potencjał, ale w dzisiejszej gospodarce problemem nie jest stworzenie kolejnych miejsc pracy, tylko przeniesienie ich na wyższy poziom pod względem tworzenie wartości dodanej.

Powiązane tematy

Komentarze