Informacje

autor: PGZ
autor: PGZ

Z MON-u do PGZ. Jest nowy wiceprezes

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 1 października 2018, 10:27

    Aktualizacja · 1 października 2018, 10:28

  • 0
  • Tagi: armia biznes PGZ przemysł zbrojeniowy uzbrojenie
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza PGZ podjęła decyzję o powołaniu Sebastiana Chwałka na stanowisko wiceprezesa spółki. Sebastian Chwałek dotychczas pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - informuje Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ)

Jak czytamy w komunikacie spółki,rada nadzorcza w wyniku ogłoszonego 20 września 2018 roku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wybrała najlepszego kandydata i zgodnie ze statutem spółki skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii odnośnie kandydata.

Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Radę Nadzorczą PGZ S.A. kandydaturę, w związku z czym z dniem 1 października 2018 roku Sebastian Chwałek objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ -informuje PGZ.

Czytaj także:Jest nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Sebastian Chwałek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 22 stycznia 2018 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie odpowiadał za modernizację armii i sprawował nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego.

Od 18 listopada 2015 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W MSWiA zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.

W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. pełnił funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z wiceprezesem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura - Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.

Komentarze