Informacje

senior / autor: pixabay
senior / autor: pixabay

Promocja dla seniorów w Kasie Stefczyka

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 października 2018, 19:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Kasa Stefczyka przygotowała promocję „Senior z wpływem”, dzięki której seniorzy mogą otrzymać jednorazową nagrodę w wysokości 50 zł. Ideą promocji jest zachęcenie seniorów do złożenia zlecenia przelewu świadczenia emerytalnego, rentowego lub emerytalno-rentowego z krajowego organu emerytalnego lub rentowego, które zacznie wpływać na ich rachunek płatniczy IKS prowadzony w Kasie Stefczyka. Dzięki temu seniorzy będą mieli wygodny i łatwy dostęp do swoich pieniędzy.

Przystępując do promocji „Senior w wpływem” emeryci i renciści przede wszystkim mogą otrzymać nagrodę w wysokości 50 zł, ale także przy tej okazji zyskają możliwość wygodnego zarządzania swoimi pieniędzmi. To za sprawą wpływu świadczenia na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie. Wystarczy spróbować, by przekonać się, jakie to wygodne. Kiedy pieniądze przekazane poprzez właściwy organ rentowy lub emerytalny wpływają na konto, są do dyspozycji członka Kasy – można je wypłacić w oddziale czy bankomacie, można dzięki karcie Visa robić zakupy, a przez bankowość elektroniczną e-skok lub tradycyjnie w placówce Kasy wykonywać polecenia przelewów i opłacać rachunki.

Jak skorzystać z promocji?

  1. W placówce Kasy Stefczyka lub przez stronę www.kasastefczyka.pl/konkursy/senior należy zgłosić swój udział w promocji oraz podać swój numer członkowski, 3 ostatnie cyfry nr PESEL oraz aktualny numer telefonu a także wyrazić zgody określone regulaminem oraz zaakceptować warunki promocji

  2. W ciągu 60 dni od przystąpienia do promocji na rachunek płatniczy uczestnika powinno wpłynąć świadczenie emerytalne lub rentowe z organu emerytalnego lub rentowego. Należy jednak pamiętać, że Członek przystępujący do promocji nie może mieć w  okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień zgłoszenia do promocji zaksięgowanych tego typu wpływów świadczenia. Nowi członkowie do promocji mogą przystąpić już następnego dnia po uzyskaniu członkostwa w Kasie.

  3. Po spełnieniu wszystkich warunków promocji uczestnikowi zostanie wypłacona nagroda w wysokości 50 zł netto.

Promocja „Senior z wpływem” trwa od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Szczegółowe warunki udziału w promocji „Senior z wpływem” określone są w Regulaminie dostępnym w placówkach oraz na stronie www.kasastefczyka.pl .

Powiązane tematy

Komentarze