Informacje

KNF zakazuje inwestycji w opcje binarne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 25 czerwca 2019
  • 18:20
  • 0
  • Tagi: biznes finanse inwestycje KNF prawo
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zakaz oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne; uznała je za instrumenty spekulacyjne, obarczone dużym ryzykiem straty - poinformowała we wtorkowym komunikacie KNF.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne. Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących w Polsce działalność maklerską, tj. firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz podmiotów działających transgranicznie w oparciu o swobodę świadczenia usług - napisano w komunikacie.

KNF tłumaczy, że opcje binarne są pochodnymi instrumentami finansowymi, w przypadku których wypłata zysku dla inwestora uzależniona jest od wystąpienia - w chwili wygaśnięcia opcji - zdarzenia dotyczącego, np. ceny lub wartości określonego instrumentu bazowego. Wielkość wypłaty jest ustalona z góry i pozostaje bez związku ze zmianami ceny lub wartości instrumentu bazowego. Charakterystyczny dla opcji binarnych jest również bardzo krótki czas trwania takiej inwestycji (nawet kilka minut lub sekund od jej rozpoczęcia).

Uwzględniając charakterystykę opcji binarnych, KNF uznała je za instrumenty spekulacyjne, zbliżone w swej konstrukcji do zakładów oraz gier hazardowych. Oznacza to, że inwestowanie w nie jest obarczone bardzo dużym ryzykiem poniesienia przez klientów detalicznych straty” - napisano w komunikacie.

KNF zdecydowała zatem, że z uwagi na zdiagnozowane na polskim rynku finansowym nadmierne ryzyko poniesienia straty z tytułu inwestycji w opcje binarne oraz w celu zapewnienia klientom detalicznym kontynuacji ochrony, konieczne jest wprowadzenie wspomnianego powyżej zakazu. Tym samym KNF podzieliła argumenty ESMA, tj. Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który w 2018 r. jako pierwszy podjął decyzję o wprowadzeniu takiego zakazu na terenie całej Unii Europejskiej w formie tymczasowej. Okres obowiązywania tymczasowego zakazu wydanego przez ESMA wygasa 1 lipca br. - dodano.

SzSz (PAP)

Komentarze