Informacje

Karty płatnicze / autor: Pixabay
Karty płatnicze / autor: Pixabay

Przybywa transakcji bezgotówkowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lipca 2019, 19:04

  • 3
  • Powiększ tekst

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 175,7 mld zł w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym i spadek o 8 proc. w ujęciu kwartalnym - podał Narodowy Bank Polski.

W I kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 79,8 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 7,6 mld zł (spadek o 9 proc.).

Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji wzrosła o 17 proc., a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 39 proc. - podał NBP.

Udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 45,5 proc. w  I kw. br.

W I kwartale 2019 r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 1,405 mld transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zmniejszenie liczby transakcji o 39,8 mln, co stanowiło spadek o 3 proc.. Porównując do analogicznego kwartału w roku ubiegłym, liczba przeprowadzonych transakcji wzrosła o 16 proc. - czytamy dalej.

W I kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,25 mld transakcji bezgotówkowych, czyli mniej o 26,8 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło spadek o 2 proc..

Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 19 proc., a porównując do 2017 r., była większa o 46 proc.. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych - czytamy w raporcie.

Analogicznie jak w kwartale poprzednim, w I kw. br. przeważająca większość transakcji, tj. 91,7 proc., była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (7,6 proc.), kartami przedpłaconymi (0,5 proc.) oraz kartami obciążeniowymi (0,2 proc.). Na koniec I kw. 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 41,3 mln kart płatniczych, tj. o 61 tys. kart więcej niż w grudniu 2018 r. (wzrost o 0,1 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 32,7 mln szt. i zwiększyła się o 152,1 tys. (wzrost o 0,5 proc.). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (14,2 proc.), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,87 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 8,5 tys. (spadek o 0,1 proc.).

Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec marca 2019 r. w Polsce było ich 35 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 330 tys. szt. Na koniec I kwartału 2019 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom i wynosił 84,8 proc. (w poprzednim kwartale wynosił 84,1 proc.) - podał bank centralny.

Według raportu, w I kw. br. kartami płatniczymi w internecie zrealizowano 24 mln transakcji, co oznaczało spadek o 1 proc. kw/kw. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,2 mld zł, czyli była o 65 mln zł mniejsza niż w kwartale poprzednim. Odnotowano zatem spadek na poziomie 2 proc..

Na przestrzeni I kw. 2019 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o kolejne 217 urządzenia (spadek o 1 proc.). W Polsce na koniec marca 2019 r. było 22 668 bankomatów.

Na koniec marca 2019 r. liczba terminali POS w Polsce wynosiła 822 tys., czyli w kwartale przybyło 35,8 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 5 proc.. Od końca grudnia 2017 r. (w ciągu ostatnich 15 miesięcy) przybyło na rynku polskim 189 tys. dodatkowych urządzeń.

Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec marca 2019 r. punktów tego typu było 590,5 tys., czyli w porównaniu do grudnia 2018 r. więcej o 27,9 tys. (wzrost o 5 proc.).

ISBnews, MS

Powiązane tematy

Komentarze