Informacje

MPiT / autor: Fratria
MPiT / autor: Fratria

Rośnie współczynnik dzietności w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 2 września 2019, 11:58

  • 4
  • Tagi: biznes demografia komentarz MPiT polityka Polska
  • Powiększ tekst

Polska pozostaje liderem poprawy współczynnika dzietności wśród krajów Unii Europejskiej pomimo spadającej populacji kobiet w wieku rozrodczym. Ostatnie dane GUS (z 2018 r.) wskazują, iż współczynnik dzietności kobiet wyniósł 1,43, utrzymując się na poziomie zbliżonym do 2017 roku (1,45). W latach 2015-2018 współczynnik ten poprawił się o 0,14 p. p. dla całej zbiorowości kobiet, zaś w przypadku kobiet zamieszkałych w miastach wzrósł aż o 0,18 p. p. – czytamy w komentarzu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do danych GUS.

Resort zwrócił także uwagę na coraz wyraźniejsze trendy demograficzne.

Jednocześnie utrzymuje się tendencja 30-letnia w Polsce zarówno do podwyższenia wieku narodzin pierwszego dziecka, jak i narodzin dzieci w grupie wiekowej 35-39 lat. Znamienite jest również to, iż coraz więcej dzieci rodzą kobiety z wykształceniem wyższym, w tym decydujące się na urodzenie 3 i większej liczby dzieci – czytamy w komentarzu MPiT. - Obserwujemy także silny wzrost aktywności ekonomicznej kobiet (udział kobiet pracujących bądź poszukujących pracy w ogólnej liczbie kobiet w wieku produkcyjnym), a także rosnącą stopę zatrudnienia kobiet, w tym także w grupach wiekowych gdzie rosła dzietność.

Dane pokazują także wzrost dzietności w Polsce.

Wg Eurostat w Polsce nastąpił wzrost wskaźnika dzietności kobiet w wieku rozrodczym z 1,32 w roku 2014 do 1,48 w roku 2017. Po raz ostatni wskaźnik ten znajdował się na tak wysokim poziomie w roku 1997 (1,51), a więc 20 lat wcześniej. Silny i trwały wzrost wskazuje na przełamanie negatywnego trendu spadku współczynnika obserwowanego w poprzednich latach – czytamy w komentarzu. - Efekty wzrostu dzietności i narodzin są szczególnie dostrzegalne po odniesieniu ich do wieloletnich, wcześniejszych prognoz populacyjnych GUS z 2013 roku wskazujących na zdecydowany spadek liczby rodzących się dzieci. Za sprawą prowadzonej od 2016 roku polityki prorodzinnej, społecznej i gospodarczej liczba urodzeń rośnie, przełamując wcześniejsze negatywne scenariusze. Powyższe dane pozwalają z nadzieją spoglądać na przyszłość demograficzną i gospodarczą Polski.

Oprac. MS

Komentarze