Informacje

Norwegia / autor: Pixabay
Norwegia / autor: Pixabay

164 miliony euro przeznaczone na środowisko i energię

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 marca 2020, 20:30

    Aktualizacja: 3 marca 2020, 21:15

  • 0
  • Powiększ tekst

To duże możliwości dla samorządów, przedsiębiorców oraz uczelni. Oficjalnie ruszył Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowany z Funduszy Norweskich. Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w obszarze środowisko, energia i zmiany klimatu odbyła się w Ministerstwie Klimatu

Umowy na realizację programu na początku lutego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister klimatu Michał Kurtyka i ambasador Norwegii Olav Myklebust.

Budżet całkowity Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” to 164,7 milionów euro, z których 140 milionów euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 milionów euro wkład krajowy.

Podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy norweskich i EOG, także i w III edycji nasz kraj jest największym odbiorcą środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii spośród wszystkich 15 państw-beneficjentów, z kwotą wsparcia wynoszącą ponad 809 milionów euro – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Jarosińska-Jedynak dodała że od 2004 roku Polska efektywnie zagospodarowała ponad 1 miliard euro pochodzący z Funduszy Norweskich realizując setki projektów zmierzających do zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ważnym elementem Funduszy Norweskich oprócz oczywiście szerokiego wsparcia nowatorskich rozwiązań jest zacieśnienie więzi gospodarczych pomiędzy Polską a Islandią, Liechensteinem oraz Norwegią – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak oraz podkreśliła. - Jestem przekonana, że kontynuacja współpracy w III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz partnerskie podejście pozwolą nam po raz kolejny osiągnąć wspólny sukces - dodała.

W inauguracji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jest największym Programem realizowanym w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Polskie instytucje będą mogły skorzystać z kwoty ponad 164 milionów euro przeznaczonych na środowisko i energię, z czego 140 milionów euro pochodzi z Funduszy Norweskich a pozostała część z budżetu krajowego - podkreślił minister Waldemar Buda.

Program wdraża Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami z państw-darczyńców. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy.

Za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich w Polsce opowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadaniem resortu jest koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje, które pełnią rolę Operatorów Programów w swoich obszarach.

mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze