Informacje

banknoty euro / autor: pixabay.com
banknoty euro / autor: pixabay.com

MFiPR: Największy program w historii UE na półmetku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 października 2020, 17:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej osiągnęło półmetek. Zawnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej o refundację ponad połowy zainwestowanych środków, dzięki czemu w najbliższym czasie na koncie programu saldo wpływów osiągnie pułap aż 13,7 miliardów euro. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na około 90 procent dostępnych funduszy. Mamy fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski, dzięki 24,6 miliarda euro zainwestowanym do tej pory ze środków Unii Europejskiej – informuje ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

Czytaj też: Powstanie obwodnica Stalowej Woli, projekt UE za 297 mln zł

Budżet Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) stanowi ponad 33 procent wszystkich pieniędzy, które Polska otrzymała z Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Program wspiera rozwój najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Dzięki pieniądzom z Programu przybywa nowych ekspresowych i bezpiecznych kilometrów na drogowej mapie Polski, przywracamy dawny blask zabytkom, odnawiamy uczelnie oraz inwestujemy w lepsze wyposażenie szpitali. Przy realizacji projektów kładziemy również nacisk, by inwestycje, realizowane były z poszanowaniem środowiska naturalnego – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) jest największym programem wdrażanym w Unii Europejskiej, a środki z UE przeznaczone na jego realizację to około 27,4 miliarda euro.

Program Infrastruktura i Środowisko realizowany jest bardzo sprawnie, głównie za sprawą wspólnych wysiłków instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ oraz beneficjentów. Pomimo pandemii koronawirusa nadal mamy dobre tempo realizacji Programu. Jest to możliwe, dzięki Funduszowemu Pakietowi Antywirusowemu. Ma on dwa cele: skierować fundusze unijne na walkę z koronawirusem i bezpiecznie przeprowadzić przez gospodarcze turbulencje tych, którzy skorzystali ze środków europejskich – zaznacza minister Jarosińska-Jedynak.

Infrastruktura i…

Budujemy i przebudowujemy autostrady, drogi ekspresowe i pozostałe drogi krajowe, a także wspieramy projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naszym priorytetem jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad (A1, A2), dróg ekspresowych (m.in. S3, S5, S7, S8, S17), a także budowa szeregu obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych. Dotychczas podpisane umowy zakładają budowę lub modernizację m.in.: 1 639 kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych. Część inwestycji zostało już zakończonych - oddano do ruchu 1 090 kilometrów dróg, w tym 950 kilometrów dróg ekspresowych i 140 kilometrów krajowych - czytamy w informacji z ministerstwa.

W ramach Programu realizowanych jest 12 projektów dworcowych o łącznej wartości całkowitej ponad 1 miliarda złotych.

Dzięki kolejowym inwestycjom sfinansowanym ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko (dotychczas 71 projektów) pociągi jeżdżą już między innymi po wybudowanej łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki czy zmodernizowanych liniach kolejowych znajdujących się na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze (woj. śląskie).

Program znacząco wpływa na poprawę jakości transportu publicznego. Podpisane umowy zakładają sfinansowanie w ramach Programu prawie 200 kilometrów nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych. Pasażerowie, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim, mogą korzystać z zakupionych przy wsparciu POIiŚ 168 nowych tramwajów. W Gdyni pieniądze z POIiŚ dofinansowały zakup 30 trolejbusów.

Na ulicach miast, oprócz nowoczesnych tramwajów, pojawia się coraz więcej autobusów elektrycznych, które są ciche i nie emitują szkodliwych dla zdrowia substancji. Do tej pory Program Infrastruktura i Środowisko pomógł w zakupie 363 nowoczesnych autobusów, z czego 64 to autobusy elektryczne - wynika z informacji ministerstwa.

Czytaj też: MFiPR podał datę zakończenia prac na kolejowej „zakopiance”

Środowisko, a także…

Przy wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 827 inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami komunalnymi i a także ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska miejskiego.

Ponad 210 miast za sprawą dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko buduje lub modernizuje oczyszczalnie ścieków, a w 133 z nich realizowane są inwestycje związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Dzięki wspieranym inwestycjom nowa sieć kanalizacyjna osiągnie długość ponad 4,5 tysięcy kilometrów, a sieć wodociągowa ponad 1 tysiąca kilometrów. Dofinansowanie uzyskało 25 zakładów zagospodarowania odpadów, dzięki czemu możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów zwiększą się o ponad 100,4 tysiące ton rocznie.

Dofinansowanie z POIiŚ umożliwiło realizowanie projektów dotyczących zieleni miejskiej w ponad 140 miastach.

Zielona Energia i…

Program Infrastruktura i Środowisko przyczynia się do zwiększenia produkcji zielonej energii. W wyniku realizacji zawartych do tej pory umów, zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie o 333 MW. Zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 1 219 kilometrów sieci ciepłowniczych oraz 3,8 miliony m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej zostanie poddanych termomodernizacji.

Kultura oraz…

Wsparciem POIiŚ objęto 435 obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego, w których przeprowadzono prace konserwatorskie lub zakupiono wyposażenie. Dzięki realizacji dofinansowanych obiektów liczba osób je odwiedzających może wzrosnąć nawet o 4,5 miliony odwiedzających. Liczba nieruchomych zabytków objętych wsparciem wynosi 366 sztuk, natomiast zabytków ruchomych – aż 7 329 sztuk - czytamy w komunikacie.

Zdrowie

Inwestujemy również w projekty z zakresu ochrony zdrowia. Do tej pory pieniędzmi z POIiŚ wsparliśmy 249 placówek leczniczych, gdzie rocznie leczonych jest ponad 24,2 mln pacjentów. Środki finansowe Programu Infrastruktura i Środowisko umożliwiły również budowę lub remont 60 lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie pandemii przesunęliśmy ponad 800 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na wzmocnienie sektora zdrowia. Te dodatkowe środki zostały przeznaczone m.in. zakup respiratorów, środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji niezbędnych do walki z koronawirusem - informuje ministerstwo.

Więcej informacji na temat podsumowania programu

PAP/mt

Czytaj też: MFiPR: fundusze UE na dotacje obrotowe dla mikro i małych firm

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze