Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za prawo zamówień publicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 października 2013, 12:53

    Aktualizacja: 17 października 2013, 14:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska poinformowała dziś, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewłaściwe wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

W ocenie Komisji "przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych mogą znacznie utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych". Wątpliwości Brukseli budzą przepisy wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nienależycie wykonując uprzednie zamówienie, lub z którymi instytucja zamawiająca rozwiązała umowę w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za jakie ten podmiot ponosi odpowiedzialność. To automatyczne wykluczenie stosuje się również w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w celowy ani nawet niestaranny sposób.

Jednak - wskazuje Komisja - takie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw zawartym w dyrektywie" i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania.

"Z powyższych względów Komisja uważa, że Polska nie zastosowała się do˙wymogów unijnego prawa zamówień publicznych" - informuje KE w komunikacie.

Przypomina też, że w grudniu 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w podobnej sprawie, dotyczącej polskiego Prawa zamówień publicznych. Orzeczenie te jest zgodne z opinią Komisji Europejską.

(PAP)

awi/ jbr/

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Kup książkę wSklepiku.pl!

"Unia Europejska"

autorzy:John Pinder, Simon Usherwood

Unia Europejska

Powiązane tematy

Komentarze