Informacje

firma / autor: Pixabay
firma / autor: Pixabay

Sejm przyjął objęcie CIT-em spółek komandytowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 października 2020, 17:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm przyjął nowelizację ustaw, wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz zakładającą podwyższenie do 2 mld euro limitu przychodów, uprawniający do statusu małego podatnika CIT. Opowiedział się też za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi

Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z poprawkami 232 opowiedziało się posłów, 215 było przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości. Sprzeciwili się też wykreśleniu zapisu o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także przesunięciu wejścia w życie tych przepisów.

Sejm wydłużył natomiast termin obowiązywania rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji, gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID-19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

Zgodnie z tymi rozwiązaniami, wierzyciele będą mogli szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (termin ten został skrócony z 90 na 30 dni), a darowizny firm np. na szpitale będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – za październik, listopad grudzień 2020 r. - wysokości 200 proc., a w kolejnych miesiącach - w wysokości 150 proc.

Sejm nie zgodził się natomiast na wykreślenie zmian dotyczących tzw. ulgi abolicyjnej, wykreślenie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, przesunięcie wejścia w życie terminu tego opodatkowania na 1 stycznia 2022 roku.

Z poparciem Sejmu nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do 5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

Nowelizacja ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

Planowane jest m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status „małego podatnika”, a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

Nowelizacja dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: Szczepionka na COVID-19 jeszcze przed Bożym Narodzeniem

CZYTAJ TEŻ: Sejm odrzucił poprawki dot. estońskiego CIT)

CZYTAJ TEŻ: NWZ Idea Banku: Czarnecki zostaje!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze