Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Pracownicy socjalni: Duża odpowiedzialność, niska pensja

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 listopada 2020, 07:42

    Aktualizacja: 20 listopada 2020, 07:46

  • 2
  • Powiększ tekst

W kooperacji z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW) powstał raport „Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”. Jak wynika z analizy - płace polskich pracowników socjalnych należą do najniższych wśród badanych państw, a jeżeli uwzględnimy średni poziom wynagrodzeń pracowników socjalnych w relacji do płacy minimalnej i średniej wynagrodzeń dla wszystkich branż w danym kraju, to gorsze warunki płacowe występują tylko w Białorusi.

Badanie przeprowadzono w 2019 r. z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń za rok 2019. Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone metodą ankietową. Elektroniczny formularz ankiety został przesłany do poszczególnych organizacji członkowskich IFSW. Zawierał on 5 pytań dotyczących: 1) minimalnego i 2) średniego poziomu zarobków pracowników socjalnych w danym państwie, 3) minimalnej i 4) średniej wysokości pensji wszystkich pracowników zatrudnionych w danym kraju, a także 5) w zakresie dodatkowych benefitów oferowanych pracownikom socjalnym w ramach wykonywanego zawodu. Organizacje członkowskie IFSW przedstawiały dane kwotowe wynagrodzeń w walucie Euro (€), a w przypadku państw, w których obowiązuje inna waluta - w przeliczeniu dokonanym według średniego kursu obowiązującego w dniu wypełniania ankiety. W badaniu uwzględniono wypełnione i nadesłane ankiety z 16 państw Europy i pogranicza Europy i Azji.

Najwyższe płace minimalne netto tj. powyżej 2000 Euro (€) miesięcznie otrzymują pracownicy socjalni z: Finlandii, Islandii i Wielkiej Brytanii (w tym Anglii). Na minimalną pensje w przedziale 1000 - 2000€ mogą liczyć pracownicy socjalni z: Włoch, Niemiec i Francji. Z kolei niższe wynagrodzenie w granicach od 500 do 999€ przewidziano w: Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Na mniej niż 500€ płacy minimalnej skazani są pracownicy z: Turcji, Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Białorusi i Armenii.

Z kolei jeśli rozpatrujemy średnie wynagrodzenie miesięcznie netto pracowników socjalnych – to w grupie państw z najwyższym uposażeniem powyżej 3000€ znalazły się ponownie: Islandia, Anglia i Finlandia. Na średnie płace w przedziale 2000-3000€ mogą liczyć pracownicy w: Niemczech i Wielkiej Brytanii (poza Anglią). Pomiędzy 1000-2000€ średniej pensji wypłacane jest we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. W grupie najgorzej opłacanych pracowników socjalnych pod względem średniej pensji (poniżej 1000€) znalazły się ponownie: Grecja, Turcja, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Armenia i Białoruś.

Warto o tym pamiętać, szczególnie dziś, gdy obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego!

PFZPSiPS/ as/

Powiązane tematy

Komentarze