Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Orlen w poszukiwaniu partnerów, by spełnić warunki KE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 grudnia 2020, 21:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Obserwując wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej, wiadomo było, że bez środków zaradczych się nie obędzie - mówił podczas debaty zorganizowanej przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) Jacek Ciborski, ekspert Biura Inwestycji Kapitałowych PKN Orlen.

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu - w tym 389 istniejących.

Za działaniami KE stoi przede wszystkim potrzeba zapewnienia przeciwwagi na rynku dla połączonego podmiotu. Przeciwwagi, jaką do tej pory dla Orlenu stanowiła Grupa Lotos. Z tego powodu konstrukcja warunków jest taka a nie inne. Środki zaradcze gwarantują, że wyłącznym operatorem gdańskiej rafinerii po fuzji z Lotosem pozostanie Grupa Orlen, co eliminuje potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jeśli chodzi o stacje paliw, Orlen jest zainteresowany wymianą na obiekty na wybranych rynkach ościennych, co będzie stanowiło uzupełnienie do posiadanej sieci, jednak koncern nie wyklucza wymiany na aktywa na innych, perspektywicznych rynkach w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozważamy możliwość wydłużenia łańcucha i pójścia w kierunku petrochemii - podkreślił Ciborski.

Proces przejęcia kapitałowego Lotosu przez PKN Orlen zaczął w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 r. w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia.

W listopadzie 2018 r. PKN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”, która została zatrzymana na początku marca br. PKN ORLEN otrzymał 8 kwietnia br. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy LOTOS. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura „Statement of Objections”. PKN złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., a na początku maja br. rozpoczął się market test. W lipcu br. Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Lotosu.

Czytaj też: Co z fuzją Orlenu i Lotosu? „Muszą spełnić warunki”

PAP, WNP.pl/KG

Powiązane tematy

Komentarze