Informacje

Lotos / autor: Fratria
Lotos / autor: Fratria

Lotos rozpoczął przygotowania do fuzji z Orlenem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 marca 2021, 15:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Lotos rozpoczęła prace nad optymalizacją struktury grupy kapitałowej, w związku z realizacją środków zaradczych, niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką przez PKN Orlen, podała spółka

W celu realizacji środków zaradczych KE, powinny zostać zawarte umowy warunkowe zbycia określonych aktywów i spółek z grupy kapitałowej spółki. Zbycie w/w aktywów i spółek nastąpi pod warunkiem, że umowy oraz nabywcy zostaną zaakceptowani przez Komisję Europejską oraz dojdzie do przejęcia przez PKN Orlen - bezpośrednio lub pośrednio - kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, zastrzeżono.

Realizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.: wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do spółki celowej - podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych - zależnego w 100% od spółki; zawarcia umowy sprzedaży 30% udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi. Realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód walnego zgromadzenia spółki - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos podkreśla, że wdrożenie ustalonego modelu realizacji środków zaradczych wymaga podjęcia przez spółkę szeregu działań reorganizacyjnych przed ostateczną decyzją dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen, obejmujących m. in.:

  • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do Lotos Asfalt (której jedynym wspólnikiem jest spółka); Lotos Asfalt stanie się wtedy spółką celową, o której mowa wyżej;

  • transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Grupy Lotos;

  • transfer udziałów w spółce Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale;

  • transfer aktywów logistycznych spółki Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale, podano również.

Jednocześnie spółka podkreśla, że niezależnie od realizacji transakcji przejęcia spółki przez PKN Orlen, wyżej wymienione reorganizacje mogą przynieść szereg korzyści spółce. Integracja działalności rafineryjnej, obecnie z powodów historycznych rozdzielonej pomiędzy dwa podmioty - Grupę Lotos i Lotos Asfalt: uprości strukturę organizacyjną, model operacyjny oraz ujednolici zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze produkcji; uprości model rozliczeń przepływów półproduktów i mediów między spółkami; zwiększy potencjał optymalizacji marży; potencjalnie umożliwi zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego zaciągniętego na projekt EFRA - czytamy dalej.

Przeprowadzenie reorganizacji w zakresie spółek logistycznych (Lotos Infrastruktura i Lotos Terminale) i biopaliwowej (Lotos Biopaliwa) wewnątrz grupy kapitałowej spółki poprawi jej efektywność poprzez m.in. konsolidację aktywów logistycznych w jednym podmiocie, uproszczenie struktury właścicielskiej w grupie kapitałowej spółki i wyeliminowanie wzajemnych powiązań udziałowych pomiędzy spółkami, co uprości między innymi procedury nadzoru właścicielskiego, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Czytaj też: PKN ORLEN: amerykańska ropa dla Polski

ISBnews/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze