Informacje

Taxi - zdjęcie ilustracyjne  / autor: Pixabay
Taxi - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Rzecznik MŚP interweniuje ws. niezrozumiałych obostrzeń dla taksówkarzy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 lutego 2021, 13:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina o kolejnym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń

Tym razem dotyczących działalności taksówkarskiej, gdzie ograniczono możliwość przewożenia nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących, ale tylko w pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, podczas gdy w przypadku przewozu osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób analogiczne ograniczenie nie występuje.

Do Biura Rzecznika MŚP na bieżąco wpływają sygnały o barierach i utrudnieniach przy prowadzeniu działalności gospodarczej mających związek z wprowadzanymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Co istotne, takiego ograniczenia nie ma w przypadku przewozu osób tradycyjną taksówką, tj. pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób.

Wyłączenie ograniczeń dotyczy także m.in. pojazdów samochodowych: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei.

W związku z powyższym, pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji tych ograniczeń.

Warto zwrócić uwagę, że już wcześniej, pismem z dnia 23 października 2020 r. Rzecznik MŚP poinformował Ministra Zdrowia o innym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń, polegających na tym, że przedsiębiorca prowadzący salon masażu był objęty całkowitym zakazem wykonywania działalności gospodarczej, podczas gdy podmiot wykonujący m.in. masaże twarzy już nie. Rzecznik MŚP podniósł, że taka sytuacja jest całkowicie niezrozumiała i budzi poczucie niesprawiedliwości wśród przedsiębiorców.

Czytaj także: Premier: Do gastronomii płynie największa pomoc

na podstawie mat. Biura rzecznika/gr

Powiązane tematy

Komentarze