Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

W ciągu dekady o 13 proc. spadła liczba gospodarstw rolnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2021, 16:10

  • 0
  • Powiększ tekst

W Polsce obecnie jest ok. 1,3 mln gospodarstw rolnych; o ok. 13 proc. mniej niż w 2010 roku - przekazał w środę prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Dodał, że mino iż liczba gospodarstw spada, są one coraz większe

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Czytaj też: Mimo obaw, dobre zbiory zbóż i pozostałych płodów rolnych

Czytaj też: Pszenica najdroższa od siedmiu lat. Jej ceny uderzają w rynki

Prezes Urzędu komentując te dane podkreślił, że pokazują one istotne tendencje obserwowane na terenach wiejskich. Obserwujemy coraz silniejszą specjalizację gospodarstw rolnych, postępującą koncentrację produkcji rolnej, m.in. zwiększenie obsad gospodarskich i zmniejszenie liczebności gospodarstw rolnych, przy podobnej powierzchni użytków rolnych. Mamy coraz mniejszą liczbę gospodarstw, ale coraz większych - wskazał Rozkrut.

Prezes przekazał, że w Polsce obecnie funkcjonuje 1 mln 317 tys. gospodarstw rolnych, o blisko 13 proc. mniej (ok. 190 tys.) niż to było ujęte w Powszechnym Spisie Rolnym 2010.

Rozkrut dodał, że mimo spadającej liczby gospodarstw rosła ich powierzchnia. Według danych spisowych ich powierzchnia wzrosła do 11,1 ha z 9,8 ha w 2010 r. (wzrost o ok. 13 proc.)

GUS podał, że spis wykazał zmniejszenie się liczby gospodarstw o powierzchni do 15 ha użytków rolnych o ok. 16 proc. Wzrosła z kolei liczba tych powyżej 15 ha - o ok. 6 proc.

Urząd poinformował, że nieznacznej poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Zmalał udział gospodarstw najmniejszych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych z 54 proc. w 2010 r. do 52,5 proc. w 2020 r. Jednocześnie wzrósł udział gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej użytków rolnych z 13 proc. w 2010 r. do 15,8 proc. w 2020 r.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami spisu z 2020 roku, powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 14 637 tys. ha. W ciągu ostatnich 10 lat powierzchnia ta zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha (o 1,5 proc.).

Spis wykazał ponadto, że w ciągu 10 lat zwiększyła się za to powierzchnia zasiewów o ok. 340 tys. ha (o 3,3 proc.), ale zmniejszyła się z kolei powierzchnia sadów o ok. 50 tys. ha (o ok. 14 proc.) oraz trwałych użytków zielonych o ok. 45 tys. ha (o 1,4 proc.).

GUS przekazał, że udział powierzchni zasiewów wyniósł 73,2 proc. i w porównaniu do 2010 r. zwiększył się o 3,4 pkt. proc. Udział powierzchni trwałych użytków zielonych wyniósł 21,8 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Z kolei odsetek sadów wyniósł 2,1 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.).

Urząd podał też, że w ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach w 2020 r. wyniosła ponad 10 707 tys. ha była większa o ok. 340 tys. ha w porównaniu z 2010 r. Jeśli chodzi o strukturę, to nadal dominującą uprawą są zboża i stanowią one ok. 70 proc. upraw. Ich powierzchnia w 2020 wyniosła ok. 7 377 tys. ha.

GUS zwrócił uwagę, że dokonując porównania do danych z 2010 roku widać pewne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw. Spadł udział zbóż (o 4,5 pkt. proc.) oraz ziemniaków (o 1,5 pkt. proc.). Udział rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych pozostał na niezmienionym poziomie. Dane pokazują, że przez ostania dekadę niewiele zwiększył się udział buraków cukrowych (o 0,3 pkt. proc.).

Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to spis wykazał, że pogłowie bydła w ciągu 10 lat wzrosło o ok. 10 proc. do 6 299 tys. sztuk. Z kolei pogłowie świń spadło o ponad 26 proc. do 11 203 tys.

Ze spisu wynika, że w 2020 r. na jedno gospodarstwo rolne utrzymujące dany gatunek zwierząt, przeciętnie przypadało 24 sztuk bydła wobec 11 sztuk w 2010 r.,133 sztuk świń wobec 39 sztuk w 2010 r.

Powyższe dane wskazują na specjalizację gospodarstw rolnych prowadzących chów/hodowlę bydła oraz świń jak również na koncentrację pogłowia tych zwierząt w gospodarstwach zajmujących się ich chowem. Pojawiające się od 2014 r. choroby świń, głównie ASF, wiążące się z koniecznością zapewnienia bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, spowodowały wycofanie się producentów rolnych z produkcji o małej skali chowu na rzecz chowu intensywnego (przemysłowego) - wyjaśnił GUS.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w ciągu dekady wzrosła też liczba ciągników w gospodarstwach rolnych (ok. 1444 tys. tj. o blisko 2 proc. więcej niż w 2010 r.). Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 1,1 ciągnika wobec 0,9 w 2010 r.

Pomimo zwiększenia się liczby ciągników w gospodarstwach rolnych, średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedne ciągnik utrzymała się na zbliżonym poziomie – ok. 10 ha (wobec 10,5 ha w 2010 r.) - przekazał Urząd.

Według spisu w 2020 r. rolnicy mieli też ok. 167 tys. kombajnów zbożowych, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu z 2010 roku zmniejszyła się z kolei liczba opryskiwaczy do stosowania środków ochrony roślin (o ok. 5 proc. do 513tys.).

Powszechny Spis Rolny 2020 był prowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. i był drugim spisem rolnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze