Informacje

Protest związkowców / autor: Wiktor Pleczyński, Petronews.pl
Protest związkowców / autor: Wiktor Pleczyński, Petronews.pl

AKTUALIZACJA

Kierownicy jak „niewolnicy”. Związkowcy płockiej Energi chcą zarabiać jeszcze więcej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2021, 17:00

    Aktualizacja: 29 kwietnia 2021, 10:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Większość współczesnych przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o sprawiedliwą i godziwą płacę dla wszystkich pracowników. W odpowiedzialnym społecznie biznesie zasypuje się wszelkie jawne nierówności i zwiększa możliwości awansu. Tak właśnie funkcjonuje Grupa Energa, która po włączeniu w struktury Grupy Orlen, stara się uspójnić politykę kadrową, ze szczególnym uwzględnieniem dobra pracowników. Najwyraźniej związkowcy Energi Operator z Płocka zapomnieli o tych elementarnych zasadach i zamiast grać zespołowo, faworyzują swój oddział na tle pozostałych

Płoccy związkowcy zareagowali radykalnie na wypowiedzenie przez ich pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Chociaż koncern energetyczny w pełni deklaruje otwartość i możliwość dialogu, to lokalni działacze zamiast skupić się wyłącznie na rozmowach i wypracowaniu kompromisu przy stole negocjacyjnym, postanowili sięgnąć po race, syreny i agresywne okrzyki. Szli w zaparte, narzucając z góry swoje racje. A jest o czym rozmawiać. Jak wynika z twardych danych przedstawionych przez spółkę, średnie wynagrodzenie w Oddziale w Płocku w 2020 r było o 30% wyższe niż w pozostałych Oddziałach Spółki w tym samym czasie na tych samych stanowiskach. Kontrowersyjnych skutków funkcjonowania starego ZUZP jest więcej. Ścieżka awansu pracowników stawała się praktycznie niemożliwa, ponieważ różnice w wynagrodzeniach pomiędzy kategoriami zaszeregowania były zbyt duże. Zmuszało to Energę Operator do uwzględnienia przy zmianie stanowiska na wyższe z poniesieniem zbyt dużych kosztów, nieadekwatnych do nowej pozycji w zakładzie. Istotne jest także, że ZUZP wypowiedziany przez pracodawcę promował pracowników najwięcej zarabiających, pogłębiając dysproporcję pomiędzy wynagrodzeniami pracowników liniowych, a kadrą kierowniczą. Rodzi się także pytanie: W czym pracownik z Płocka ma być lepszy od tego z innych miast, gdzie działa Energa Operator?

Protest / autor: Wiktor Pleczyński
Protest / autor: Wiktor Pleczyński

Sute premie bez uzasadnień

Eksperci prawa pracy zwrócili także uwagę na kwestię premii miesięcznych przyznawanych dotychczas w Płocku uznaniowo. Takie premie nie mają pokrycia w Kodeksie pracy, gdyż uznaniowa może być tylko nagroda, natomiast premia powinna mieć charakter regulaminowy i może być przyznana po spełnieniu określonych obiektywnych kryteriów, a nie pozostawiona uznaniu przełożonego. Innym przykładem uprzywilejowania pracodawcy Energa-Operator Oddział w Płocku jest dodatek za staż pracy wypłacany po przepracowaniu 1 roku, uwzględniający także udokumentowane pełne lata zatrudnienia w innych zakładach pracy. Ten niespotykany w innych oddziałach przywilej nagradzał pracownika za nabyte doświadczenie, zupełnie niezwiązane z obecnymi obowiązkami. Sprawiał, że pracownik nie był wynagradzany za efektywność wykonywania obowiązków na danym stanowisku, dodatkowo powodując poważne rozpiętości w wynagrodzeniu miesięcznym poszczególnych pracowników za wykonywanie tych samych zadań.

„Nasza propozycja jest lepsza”

Niestety jak się wydaje płoccy związkowcy do tej pory pozostają ślepi na te argumenty i zapominają o prawdziwej solidarności z innymi kolegami. Jeszcze w ubiegłym roku Józef Jankowski, przewodniczący związku „Solidarności” w Energa Płock, w ten sposób reagował na propozycje pracodawcy: „Jest to propozycja bez zasad i dlatego nie możemy zacząć negocjować, bo nawet nie ma o czym. Propozycja pracodawcy jest dla nas nie do przyjęcia i jej nigdy nie przyjmiemy. Czy mamy propozycje? Mamy i pewnie ją położymy. Nasza propozycja jest lepsza od tego co mamy” – grzmiał na pikiecie. Prawda jest jednak taka, że pracodawca wykonał w stronę związków zawodowych szerokie spektrum gestów dobrej woli. Poprosił nawet o wsparcie bezstronnego mediatora. Proponowany przez pracodawcę ZUZP zakłada, że nowy system wynagrodzeń będzie bardziej transparentny i motywacyjny. Ma on zapewnić pracownikom wysokie wynagrodzenie zasadnicze, poprzez ekwiwalentne włączenie do tego wynagrodzenia dotychczas wypłacanych wybranych dodatków o charakterze stałym.

Podsumowując, należy mieć nadzieję, że płoccy związkowcy zrozumieją, że ich pracodawca stoi na straży obowiązujących przepisów, a Grupa Energa, aby w pełni się rozwijać i współtworzyć napędzający polską gospodarkę koncern multienergetyczny, musi sprawiedliwie modernizować system wynagrodzeń. Tak, aby każdy nie czuł się pokrzywdzony. Nie tylko kierownicy i ci zarabiający najwięcej, którzy stoją z transparentami, w których zapewniają, że czują się „niewolnikami”. Porównywanie swojej sytuacji do okrutnych czasów niewolnictwa to zwykła kpina.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

26 kwietnia 2021 r. zakończono spotkania konsultacyjne ze stroną społeczną w zakresie zmiany schematu organizacyjnego dla Energi Operatora, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN. W toku konsultacji odbyło się dziesięć spotkań ze stroną społeczną, które przeprowadzono w konstruktywnej atmosferze.

W trakcie spotkań konsultacyjnych wielokrotnie podkreślano, że zmiana struktury organizacyjnej w żaden sposób nie spowoduje likwidacji stanowisk pracowników operacyjnych, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych objętych proponowaną zmianą. Pracodawca wielokrotnie podkreślał, że nie dopuści także do sytuacji, w której cenny fachowiec musiałby opuścić firmę i ta deklaracja obowiązuje. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, których to komórki organizacyjne według nowego schematu mają być połączone.

W Enerdze Operatorze obecnie nie są prowadzone procesy restrukturyzacji zatrudnienia, nie są także planowane żadne zwolnienia grupowe. Pracodawca docenia kapitał firmy, jaki stanowi wysoko wykwalifikowana kadra.

Projektowane zmiany mają na celu eliminację przypadków, gdzie dany proces jest realizowany przez kilka komórek organizacyjnych. Celem zmiany jest zatem utworzenie większych komórek organizacyjnych, jednoznacznie odpowiedzialnych za realizację całości procesu. Trudno znaleźć uzasadnienie dla utrzymania komórki, w której zatrudniony jest jeden kierownik z podległością jednego czy dwóch pracowników, a i takie przypadki mają miejsce.

Zaproponowana nowa struktura organizacyjna, uwzględnia wszystkie niezbędne procesy biznesowe, gwarantując bezpieczną realizację obowiązków, wynikających z przepisów prawa energetycznego.

Zmiana schematu organizacyjnego dotyczy wyłącznie Energi Operatora. Nie planuje się likwidacji Energi Operatora Wykonawstwa Elektroenergetycznego, czy też wydzielania jej na zewnątrz, o czym wielokrotnie stronę związkową informowano.

Proces konsultacyjny w zakresie nowego schematu organizacyjnego przeprowadzono zgodnie z Porozumieniem w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy Energa z dnia 18 września 2017 roku. Porozumienie to  jest fundamentem dialogu społecznego w Grupie Energa i pracodawcy zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie jego postanowień.

Podkreślić należy, że strona społeczna w trakcie spotkań konsultacyjnych niejednokrotnie wyrażała podziękowania za bardzo merytoryczną dyskusję i otwartość pracodawcy w ramach prowadzonego dialogu.

Zarządzanie grupą kapitałową to ogromne wyzwanie pod wieloma względami. W nowoczesnych przedsiębiorstwach działania mające na celu ujednolicanie procesów zarządczych i organizacyjnych, są działaniami niezbędnymi dla utrzymania i rozwoju całej grupy kapitałowej i pracowników ją tworzących.

Czytaj też: Związkowcy Energa protestują pod Orlenem. Niektórzy bardzo stylowo

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze