Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

TAX FREE po nowemu. Sprawdź co się zmieni!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lipca 2021, 13:20

  • Powiększ tekst

Od 1 lipca 2021 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mogą się rejestrować firmy, które będą sprzedawać w systemie TAX FREE, po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.

Ponadto, od lipca, przedsiębiorcy będą mieć możliwość dostosowania działalności w zakresie TAX FREE do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Polska jest kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Z takich rozwiązań korzystają m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

• kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,

• otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,

• wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest stemplem.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE. Służy on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. To kolejna e-usługa KAS, która poszerza katalog nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi dla klientów. Usługa dostępna jest na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jak się zarejestrować

Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przy rejestracji nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku.

Uruchomienie rejestracji 6 miesięcy przed wprowadzeniem zmian umożliwi przedsiębiorcom płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę TAX FREE. Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2022 r. chcą sprzedawać w systemie TAX FREE.

4 proste kroki

Aby się zarejestrować należy:

• Wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE. Sprzedawcy wyświetli się lista miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wybiera te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE.

• Przypisać unikatowe numery kas rejestrujących on-line do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE.

• Wskazać osoby upoważnione w imieniu sprzedawcy (pracowników) do wykonywania czynności w systemie TAX FREE i przypisać im konkretne role/funkcjonalności związane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy dostępnych funkcjonalności wybiera te, które będą wykonywane przez pracowników.

UWAGA: wcześniej pracownik powinien zarejestrować się, przynajmniej w sposób uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać nr IDSISC.

• Wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym - sprzedawca wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedawców, którzy samodzielnie zwracają podatek podróżnym.

Korzyści dla biznesu

• szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE,

• uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,

• ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Korzyści dla podróżnych

• skrócenie czasu obsługi,

• szybki zwrot zapłaconego VAT przy transakcjach bezgotówkowych,

• elektroniczny dostęp do swoich dokumentów TAX FREE.

Zmiany dotyczą około 3 tysięcy podmiotów, ale warto zaznaczyć, że do nowego systemu mogą przystąpić także przedsiębiorcy dotychczas nie uczestniczący w sprzedaży towarów w systemie TAX FREE.

Polska należy do grona pionierów wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły własne elektroniczne systemy TAX FREE.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie TAX FREE zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy:

• Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE.

• Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

MF/RO

CZYTAJ TEŻ: Presja ma sens: Izraelska prasa mięknie wobec stanowiska Polski!

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych