Opinie

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Kompetencje cyfrowe sposobem na bezrobocie

Komentator wGospodarce.pl

Komentator wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 5 marca 2014, 06:24

  • 4
  • Powiększ tekst

Obywatele Unii Europejskiej muszą przygotować się na podniesienie swoich kwalifikacji cyfrowych. Wymusza to na nich rozwój internetu, który powoli przenika wszystkie dziedziny życia stwarzając nowe zawody i modyfikując stare. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2020 r. aż 90% miejsc pracy będzie wymagało e-umiejętności.

- E-umiejętność to nie tylko zdolność obsługi komputera, ale przede wszystkim kompetencja pozwalająca użytkownikowi na odpowiednie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania sprawdzonych informacji pochodzących z różnych źródeł. We współczesnym świecie taka umiejętność jest niezbędna, aby sprawie poruszać się po rynku pracy – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd S.A., spółki, do której należy Polski Holding Rekrutacyjny.

Z raportu sprawdzającego umiejętności Polaków – Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) wynika, że w naszym kraju osoby, które nigdy nie używały komputera lub mają znikome umiejętności jego obsługi, stanowią 25% dorosłej populacji. W krajach takich jak Szwecja, Holandia i Norwegia jest ich około 7%. Obecnie tylko 18% Polaków ma wysoki poziom kompetencji cyfrowych, podczas gdy w Finlandii czy Luksemburgu jest to ok. 40%. W 2013 według danych Komisji Europejskiej aż 21% obywateli UE przyznało, że nigdy nie korzystało z internetu – w Polsce deklaruje tak aż 32 proc. osób.

- Dane te pokazują przed jak dużym wyzwaniem stoi nasz kraj, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej gospodarki. Ogromna grupa osób, które nigdy nie używały komputera lub mają znikome umiejętności jego obsługi sprawia, sprawia, że konieczne jest  promowanie postawy sprzyjającej kształceniu ustawicznemu, zachęcanie do udziału w rozmaitych formach kształcenia oraz motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na rozwój zawodowy – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd S.A.

Rola internetu z każdym rokiem wzrasta i już niedługo będzie on wykorzystywany praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Według Komisji Europejskiej do 2020 roku sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) będzie rozwijał się w tempie 3% rocznie. Sam tylko rozwój tzw. „chmury obliczeniowej” ma zwiększyć PKB UE o 160 mld euro i stworzyć 2,5 mln nowych miejsc pracy. Niemniej na przeszkodzie w realizacji tego celu mogą stanąć niskie kompetencje informatycznej obywateli oraz to, że od 2005 roku w Europie stale odnotowywany jest spadek liczby absolwentów kierunków informatycznych. Szacuje się, że do 2015 roku Unia Europejska będzie musiała poradzić sobie z liczbą ponad 900 000 nieobsadzonych wakatów w branży ITC. 

- Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o takich profesjach jak architekt danych, twórca aplikacji czy Digital Marketing Specialists. Obecnie to jedne z najbardziej rozchwytywanych osób, które bez problemu znajdują zatrudnienie na wysokopłatnych stanowiskach. Dalszy rozwój internetu sprawi, że pojawią się zawody, o których dzisiaj jeszcze nam się nie śni, a już istniejące zawody będą się systematycznie zmieniać – mówi Bartosz Kaczmarczyk.

Powiązane tematy

Komentarze