Opinie

fot. PAP/wGospodarce.pl
fot. PAP/wGospodarce.pl

UWAGA: Frankowiczu, czujesz się oszukany? Zgłoś to! (wzór zawiadomienia do prokuratury)

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 marca 2015, 09:56

    Aktualizacja: 3 marca 2015, 10:15

  • 48
  • Powiększ tekst

Na specjalną prośbę stowarzyszenia PRO FUTURIS publikujemy dla wszystkich, polskich frankowiczów wzór zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnieniu przestępstwa przez pracowników banków, w których zaciągali kredyty frankowe. Każdy Polak, który posiada taki kredyt i czuje się poszkodowany, powinien jak najszybciej powiadomić o tym prokuraturę. Jak to zrobić? Instrukcja poniżej...

Uwaga! NAZWISKA PRACOWNIKÓW I ZARZĄDU MUSZĄ BYĆ PRAWDZIWE! Z UMOWY!

Słowa napisane pogrubioną kursywą muszą zostać, nie można ich zmieniać lub są bardzo istotne. Niech każdy wyśle swoje, ważne, żeby były zgłoszenia z całego kraju!

WZÓR ZGŁOSZENIA:

Do Pana Prokuratora Generalnego

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

tel. (22) 12 51 875, (22) 12 51 866, (22) 12 51 876

fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871

mail: biuro.podawcze@pg.gov.pl

[miejscowość, data]

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA WRAZ Z WNIOSKIEM O ŚCIGANIE

Szanowny Panie Prokuratorze!

Od dawna już jestem oszukiwany przez bank, który udzielił mi tzw. "kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich".

Doradca /pracownik banku działał z zamiarem skłonienia mnie do kredytu walutowego CHF (zamiast PLN), i podstępnie wprowadził mnie w błąd pomijając informacje o szczególnie wysokim ryzyku pomimo, że Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegła banki w dokumencie pt. Raport z działalności banków za rok 2007 roku (str. 61), że jest to produkt ryzykowny, a wartość naszej waluty może się szybko i znacząco zmienić.

Wskazała na znaczne ryzyko, jakie ten produkt niesie również dla banków. Ponadto mój doradca (imię i nazwisko) podstępnie wprowadził mnie w błąd nie informując, że będzie naliczał coraz wyższy Spread. Że ubezpieczenie niskiego wkładu stanowi tak naprawdę dodatkowy zysk banku, a dla mnie stratę.

Było to działanie celowe i zmierzające do osiągnięcia dodatkowego zysku w porównaniu z analogicznym produktem w złotych. [tu można dowolnie rozwinąć dodając inne elementy, przez które nastąpiła strata i dodać podpiąć dokumenty, linki do analiz prawnych etc.]

Okoliczności zaciągnięcia tego kredytu były następujące: [tu należy opisać w jaki sposób byli Państwo namawiani na ten produkt z podaniem miejsca, nazwiska doradcy, nazwy banku, podać jakie Państwo macie dokumenty, symulacje, maile, etc.]

Uważam, że (podać imiona i nazwiska osób z umowy zarząd i pracownik/pracownicy podpisujący umowę) działali podstępnie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, który doprowadził mnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości, wskazać kwotę!!!. Podejrzenie to po lekturze artykułu z Gazety Wyborczej z dnia 24 stycznia 2015 roku, autorstwa pana red. Grzegorza Sroczyńskiego, pt. Wiedzieliście (załączam kopię/ http://wyborcza.pl/magazyn/1,143016,17302190,Wiedzieliscie.html) zamieniło się niemal w pewność. Dane banku, w którym podpisałem umowę kredytową: ........

Wnoszę o podjęcie czynności sprawdzających i śledztwa w tej sprawie, ściganie i ukaranie sprawców tego przestępstwa.

Jako winnego wskazuję Zarząd Banku [podać nazwę] w osobach ...... Pracownik/akwizytor imię i nazwisko bo mnie namawiał, osoby w Zarządzie którzy tym kierowali. Ponieważ poszkodowanych jest prawdopodobnie wielu, bardzo proszę Pana Prokuratora o objęcie tego postępowania szczególnym nadzorem. Ponieważ sprawa jest bardzo pilna, pozwolę sobie przyjść z zapytaniem o postępy procedury w najbliższy piątek, dnia 26 stycznia 2015 roku o godzinie 12:00.

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania mnie.

[imię nazwisko, adres i podpis]

Należy dołączyć kopię umowy!

Źródło: PRO FUTURIS

Powiązane tematy

Komentarze