Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego

dr inż. Kazimierz Janiak

dr inż. Kazimierz Janiak

Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

  • Opublikowano: 30 września 2015, 12:04

    Aktualizacja: 30 września 2015, 12:08

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska jest tak silna, jak silna jest jej gospodarka, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i którą wszyscy tworzymy: zarówno przedsiębiorcy, pracownicy, jak i polskie rodziny.

Dlatego tak ważne jest, aby kondycja finansowa Polaków poprawiała się. Tak ważna jest wiedza o prawidłowym gospodarowaniu domowymi budżetami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i społecznemu.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, wywodzące się z sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest organizacja, której istotą działania jest szerzenie wiedzy z zakresu edukacji finansowej. Edukacji, która stanowi jeden z fundamentów misji spółdzielczych kas, ale przede wszystkim jeden z fundamentów silnego, polskiego społeczeństwa.

Wywiązując się ze swojej roli, Stowarzyszenie podjęło się organizacji konferencji naukowej, połączonej z panelami dyskusyjnymi, pod tytułem „Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego".

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na problemy, które dotykają nas wszystkich, a o których dyskutują dziś przedstawiciele wielu środowisk. Z przemocą ekonomiczną spotykamy się każdego dnia, odczuwając dominującą rolę komercyjnych, a nierzadko zagranicznych, instytucji finansowych. Lichwa jest zagrożeniem, do którego przemoc ekonomiczna może doprowadzić polskie społeczeństwo.

O tych problemach trzeba mówić głośno.

W konferencji i panelach dyskusyjnych udział wezmą wybitni ekonomiści, politycy, przedstawiciele organizacji III sektora, którzy na co dzień angażują się we wsparcie inicjatyw kształtujących świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy o finansach osobistych, jak tez znacznie szerzej rozumianej ekonomii.

Organizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej konferencja pod tytułem "Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego" odbędzie się 3 października 2015 roku w Warszawie, Radisson Blu Sobieski Hotel, Plac Zawiszy 1.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Powiązane tematy

Komentarze