Opinie

podpisanie Polskiego Ładu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i dwóch wicepremierów / autor: fotoserwis PAP
podpisanie Polskiego Ładu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i dwóch wicepremierów / autor: fotoserwis PAP

TEMAT DNIA

Optymistyczny i pozytywny plan dla Polski

Maciej Wośko

Maciej Wośko

Redaktor naczelny "Gazety Bankowej" i wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 15 maja 2021, 19:16

    Aktualizacja: 15 maja 2021, 19:37

  • Powiększ tekst

Prezentacja Polskiego Ładu jest długo oczekiwanym pokazem realnych możliwości i siły obozu rządowego, wykorzystującym dobre wyniki polskiej gospodarki, dostrzegającym ambicje Polaków i wskazującym krok po kroku drogę dojścia do realizacji wizji społeczno-gospodarczego dobrobytu po kryzysie COVID-19. Jest też realną szansą na zbudowanie w Polsce klasy średniej, zdolnej swobodnie i elastycznie działać w rozwiniętej gospodarce. Polski Ład jest faktycznie programem nie tyle gospodarczym, co projektem społecznym, który streścić można w słowach w czasie konferencji padających kilkakrotnie „Warto być Polakiem”

Kryzys, z którego wyciągamy wnioski jest akceleratorem zmiany, dobrej zmiany – mówił premier Mateusz Morawiecki, prezentując zmiany w służbie zdrowia proponowane w Polskim Ładzie. „Dla mnie na pewno pandemia jest taką lekcją pokory, bo żyjemy w świecie, który bardzo mocno jest zalgorytmizowany, zcyfryzowany, rządzą różnego rodzaju technologie, a supermaszyny wydaje się, że kontrolują bardzo wiele, ale ten świat właśnie przegrał wielką bitwę z mikroskopijnym wirusem i właśnie wobec tego wirusa pokazał swoją kruchość i swoją nietrwałość” - mówił Morawiecki.

Zdanie o kryzysie, który staje się impulsem do pozytywnych zmian, do sukcesu, może jednak posłużyć za motto całej prezentacji niezwykle pozytywnego programu Zjednoczonej Prawicy. Wspólne podpisy liderów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski zdają się kończyć czas sporów w obozie rządowym. To jedyny, ale niezwykle istotny, wyraźnie polityczny akcent prezentacji założeń Polskiego Ładu.

Tu jest pięć podpisów. Ja wierzę, że niedługo będzie więcej, że to będzie naprawdę szeroki program, program Zjednoczonej Prawicy, ale coraz bogatszej, coraz mocniejszej. Dziękuję bardzo - powiedział prezes PiS prezentując podpisaną deklarację.

Aspiracje

Rozpoczynając prezentacje Polskiego Ładu, Jarosław Kaczyński nawiązał do zrealizowanych planów, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i programów, dzięki którym polska gospodarka notuje historycznie dobre wyniki mimo kryzysu covidowego.

W ciągu w ostatnich pięciu lat działaliśmy sprawnie, istniała strategia odpowiedzialnego rozwoju i bardzo się sprawdzała, Polska się rozwijała i to na dwa sposoby: rozwijała się gospodarczo, w dobrym tempie, bardzo przyzwoitym tempie i jednocześnie rozwijała się społecznie: rosły płace, ograniczono nędzę, zmniejszały się dystanse społeczne, uporządkowane także finanse publiczne z bardzo dobrymi efektami - mówił wicepremier Kaczyński. Jak zaznaczył, osiągnięć było bardzo wiele, ale na czoło trzeba wysunąć to, co jest znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy - polityka społeczna.

Podkreślił, że Polski Ład powstał właśnie teraz z dwóch powodów.

Po pierwsze dlatego, że Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia, można nawet powiedzieć szerzej: takie życie, jak w krajach na zachód, także na południe od naszych granic. I my chcemy te aspiracje, te słuszne aspiracje zaspokoić – zapowiedział prezes PiS. […] W tej chwili jest szansa - ta szansa jest tym wszystkim, co pokazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach covidu, co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki, skuteczną obronę gospodarki, obronę miejsc pracy, co pokazaliśmy w rokowaniach w Unii Europejskiej - te 770 mld zł. To naprawdę jest szansa, szansa tego, by te polskie inspiracje załatwione w ciągu tego dziesięciolecia, lat 20., albo przynajmniej na początku kolejnego dziesięciolecia. Nie możemy tego zmarnować - podkreślił Kaczyński, wyjaśniając genezę Polskiego Ładu. […] Jest i druga przyczyna. Ten Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, solidarność, Polska sprawiedliwa, […] to był nasz cel. I to jest polski cel, bo to jest głęboko osadzone w naszej kulturze, tradycji, w naszym myśleniu. Z tych dwóch powodów ta nazwa - podkreślił prezes PiS.

Służba zdrowia

To naturalne, że poprawa sytuacji w służbie zdrowia wysunięta została w prezentacji Ładu na plan pierwszy. W ostatnim roku wszyscy, bez względu na status społeczny, czy polityczne przekonania mieliśmy z nią kontakt. System rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 pokazał, jak ważne są telemedycyna i cyfryzacja systemu opieki zdrowotnej. Zapowiedź potężnych inwestycji w tym obszarze stają się więc kluczowym elementem budowania bezpieczeństwa obywateli.

Zapowiedź przekazania właśnie na służbę zdrowia 6 proc. PKB już w 2023 roku i docelowo 7 proc. PKB w 2027 staje się kluczowym elementem Polskiego Ładu. Dotyczy bowiem ogółu obywateli – bez względu na wiek i status materialny. Kluczowych, istotnych elementów szczegółowych, adresowanych do bardzo konkretnych grup zawodowych i społecznych jest jednak znacznie więcej – a wszystkie podporządkowane zdają się być jednej intencji – budowie bezpiecznej, tj. dobrze zabezpieczonej i wspieranej przez państwo klasy średniej.

Po raz pierwszy, można powiedzieć od setek lat, mamy tę szansę, na którą czekały pokolenia Polaków - żeby średnia polska rodzina, przeciętna polska rodzina, o przeciętnych zarobkach, żyła za kilka, kilkanaście lat na poziomie państw bogatych Europy Zachodniej, Europy Południowej – mówił w czasie prezentacji Ładu premier Mateusz Morawiecki.

Podatki

Wdrażamy rozwiązanie, które postawi nas, i to w wartościach bezwzględnych, powyżej niektórych bardzo bogatych krajów zachodnich - to kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł - zapowiedział premier Morawiecki prezentując założenia sprawiedliwego systemu podatkowego, z którego jak stwierdził skorzysta „18 mln ludzi i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki”.

Minister finansów, Tadeusz Kościński stwierdził tuż po prezentacji Polskiego Ładu, że zaproponowane rozwiązania, to rezultat wielomiesięcznej pracy z rynkiem w formule warsztatowej. Przypomniał, że w czasie telekonferencji z przedsiębiorcami, inwestorami i doradcami pracowano nad zakresem ulg, tak żeby ich stosowanie było proste i żeby ryzyko popełnienia przez firmy błędów było jak najmniejsze.

Aby polski przemysł i polskie firmy mogły się rozwijać i być konkurencyjne na rynku polskim i międzynarodowym, widzimy konieczność budowy systemu podatkowego, który wspiera rozwijające się firmy i inwestorów – dodał Kościński. „Dlatego w ramach pakietu restartu gospodarki proponujemy wiele rozwiązań proinwestycyjnych także w systemie podatkowym. Proponujemy przyznanie ulg dla firm, które inwestują w rozwiązania automatyczne, roboty i rozwiązania o wysokim zaawansowaniu technologicznym” - zapowiedział szef resortu finansów.

Kolejnymi elementami zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie są podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego, niezmienianego od 12 lat - z 80 tys. zł, do 120 tys. zł, emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku, zerowy podatek przy płacy minimalnej.

Wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin podkreślił w czasie prezentacji Polskiego Ładu jak istotne dla niego i jego ugrupowania było, aby na tych wszystkich zmianach podatkowych, nie straciła klasa średnia, wręcz przeciwnie - żeby osoby zarabiające od 6 do 10 tys. zł też na tych zmianach zyskały.

Wprowadzamy do rozwiązań podatkowych czynnik korygujący, wyższe koszty uzyskania przychodu dla osób zarabiających od 6 tys. zł do 10 tys. zł, dzięki czemu one też na wprowadzanych zmianach skorzystają - zapowiedział wicepremier Gowin.

Inwestycje

Krajowy Plan Odbudowy – dokument techniczny związany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy, zmienia – jak mówił w rozmowie z Edytą Hołdyńską Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej sposób absorpcji środków unijnych z wydatkowania na inwestowanie. Inwestycje – zarówno publiczne, jak i prywatne pobudzają wzrost gospodarczy na wiele lat. Te lekcję twórcy Polskiego Ładu odrobili w ostatnich latach. Dlatego Polski Ład zakłada wdrożenie przygotowanego przez rząd programu inwestycyjnego - to nowe drogi i autostrady, świetlice, boiska, szerokopasmowy internet oraz czysta energia.

W ciągu najbliższych 7 lat powstanie 2,5 tys. km nowych dróg i autostrad, boiska, świetlice, szerokopasmowy internet dla domów, które jeszcze go nie mają. To także czysta energia dla indywidualnych podmiotów, ale także dla przemysłu i miast - mówił prezentując Polski Ład premier Mateusz Morawiecki.

Rząd skupić ma się przebudowie i modernizacji 50 tys. km dróg krajowych i 15 tys. km linii kolejowych, jak również „wielu tysięcy chodników i dróg rowerowych”. Drugim obszarem inwestycji będzie logistyka i transport, w tym nisko i zeroemisyjny, elektryczny i wodorowy. Trzecim obszarem są usługi publiczne. To tysiące nowych świetlic, w tym świetlic na terenach wiejskich. To trzy tysiące zmodernizowanych boisk, ale również bardzo wielkie inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, szkoły i przebudowa wielu instytucji państwowych w taki sposób, by lepiej służyły obywatelom we wszystkich miejscach w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie - wymieniał premier. Kolejnym obszarem jest cyfryzacja.

Doprowadzimy sieć szerokopasmową do miliona domów, które są jej dzisiaj pozbawione. To podniesie ich możliwości, także pracy zdalnej. To unowocześnianie Polski w praktyce - podkreślił Morawiecki. „Wreszcie 5G to prawdziwa rewolucja cyfrowa. To też zadanie, które stawiamy sobie do wykonania w najbliższych latach” - dodał szef rządu.

Piątym obszarem, które wymienił premier są inwestycje w polskie domy, zwłaszcza na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich oraz finansowanie czystej energii, czyli m.in. współfinansowanie paneli słonecznych. Ostatnim, szóstym obszarem inwestycji, ma być ciepłownictwo i czysta energią dla przemysłu i miast. Ze środków pozyskanych z uprawnień do emisji CO2 utworzony będzie specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach.

Planowane i zapowiadane w Polskim Ładzie inwestycje wygenerować mają 500 tys. nowych miejsce pracy, jednak warto pamiętać, że efekty ich uruchomienia odczuwać będziemy przez wiele lat.

Inwestycjom mieszkaniowym sprzyjać mają – uwzględnione w Polskim Ładzie zmiany w przepisach budowlanych, zmierzające do umożliwienia budowy domu do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Ograniczenie biurokracji pozwoli na podjęcie inwestycji bez konieczności zatrudniania wszystkich formalnie wymaganych pracowników, kierowników budowy, nadzorców, długotrwałego uzgadniania planów – wystarczyć ma zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i budowa może startować.

Mieszkania i domy

Premier podkreślił, że w części Polskiego Ładu dotyczącej mieszkalnictwa uwzględniono osoby, które mają zdolność czynszową; zawiera ona także propozycje budowy mieszkań socjalnych i komunalnych.

Wraz z budową jak największej liczby mieszkań, nowych domów, będziemy mogli wypracować także presję cenową w dół, żeby ceny mieszkań nie tylko rosły, żeby ten rynek do pewnego stopnia uwolnić, odbiurokratyzować, uwolnić poprzez inicjatywę - zapowiedział szef rządu. „Najlepiej, abyśmy zbliżyli się i przekroczyli barierę 300 tys. mieszkań za kilka lat. Wtedy ten głód mieszkań, który jest podstawową bolączką Polaków będzie wreszcie coraz bardziej zaspokojony” - mówił Morawiecki.

Jak dodał, docelowym skutkiem programów mieszkaniowych, zmierzających nie tylko do budowania, ale i wsparcia kupujących mieszkania Polaków jest, aby za 10 lat każda polska rodzina mogła powiedzieć, że ma własne, godziwe lokum.

Znamy takich sytuacji dziesiątki, setki, każdy pewnie zna je ze swojego najbliższego otoczenia - że ktoś ma zdolność kredytową, ale nie stać go na wkład własny. Co się wtedy dzieje? Rozpoczyna się szukanie środków po rodzinie, po przyjaciołach, zaciąganie nowych kredytów. Nie chcemy tego. Dziś w to miejsce ze swoją pomocą wchodzi państwo polskie. Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 proc. i - na dziś mamy już to uzgodnione - do wysokości 100 tys. zł – zapowiedział Morawiecki.

Rodzina

Chcemy, żeby ten program był silnie pronatalny – wyjaśniał szef rządu, wskazując też na nowy program wsparcia rodzin wielodzietnych – Rodzinny Kapitał Opiekończy. To poza programami Rodzina 500+ i 300+ dodatkowe wsparcie udzielane w ciągu 36 pierwszych miesięcy życia drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie w wysokości 12 tys. zł.

Nowy program będący częścią Polskiego Ładu oznacza, że każda rodzina, która będzie mogła skorzystać z 12 tys. złotych na 2., 3., i kolejne dzieci do elastycznego wykorzystania pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka.

Polski Ład ma zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej, jeszcze coś trudniejszego - polskie marzenia – zapowiadał prezes Prawa i Sprawiedliwości. A o czym marzą młodzi Polacy? O mieszkaniu, w który bezpiecznie mogliby te marzenia realizować. Stąd propozycja systemu umorzeń kredytów mieszkaniowych.

Chcemy doprowadzić do tego, aby w tych rodzinach, w których pojawi się drugie i kolejne dzieci, żeby następowała pewna kwota umorzenia kredytu mieszkaniowego, który został zaciągnięty i będzie to program, który pozwoli co najmniej do poziomu 150 tys. zł, takie umorzenie przeprowadzić – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Seniorzy i mieszkańcy wsi

Polski Ład przewiduje też, że w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Wprowadzony będzie także nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego - PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto, a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury.

Polityka senioralna obecna w założeniach programów Zjednoczonej Prawicy nie od dziś sprawia, że dotychczasowe doświadczenia można wykorzystać w projektach kolejnych elementów wsparcia osób starszych. To m.in. „Leki 75 plus” – zgodnie z założeniami Nowego Ładu, nowe zasady mają umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym (70 plus), a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60 plus.

Polski Ład zmieni też wieś i małe miasta. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha, przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano dla rolników.

Wyliczając przedsięwzięcia, które w Polskim Ładzie skierowane będą dla rolników, prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał m.in. na spółki energetyczne dla rolników, spółdzielnie z możliwością stosowania instrumentów finansowych, które zapewniają możliwość inwestycji.

To razem z innymi kwestiami, które dotyczą już nie tylko rolnictwa, ale całej wsi, będą naprawdę wieś i małe miasta szybko zmieniały – mówił wicepremier.

Obok celów unowocześniania przemysłu, w Polskim Ładzie znajdują się cele wsparcia rolnictwa, unowocześnienia polskiej wsi, ale również wsparcia rolników - doprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat do tego, aby polscy rolnicy otrzymywali dopłaty do jednego hektara na poziomie średniej unijnej – doprecyzował Mateusz Morawiecki.

Bezpieczeństwo i pewność realizacji

Podczas prezentacji Polskiego Ładu minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreślał znaczenie bezpieczeństwa obywateli.

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy mają do tych, którzy rządzą - podkreślił minister sprawiedliwości. Jak zaznaczył, rząd PiS odniósł w tej sprawie sukces, a z badań wynika, że Polacy w dużej większości czują się w Polsce bezpieczni. Zbigniew Ziobro podkreślił też, że przez ostatnie lata Zjednoczona Prawica zrobiła dużo, by zwalczyć patologie takie, jak np. luki VAT-owskie. „Przyspieszyliśmy postępowania, które trwały latami, a w tym czasie znikały firmy, które żerowały na Polsce. Czas zabawy w ciuciubabkę się skończył” - mówił.

I to stwierdzenie doskonale oddaje też klimat, który zapanował po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Oto bowiem podpisy wszystkich koalicjantów, jeszcze wyraźniej niż w przypadku realizowanego z sukcesem Planu Morawieckiego (Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), gwarantują realizację założeń Polskiego Ładu. W podpisanej przez wszystkich przedstawicieli koalicji deklaracji stwierdzono, że to „rząd Zjednoczonej Prawicy jest gwarantem” realizacji tego programu. Podkreślono też, że to właśnie ten rząd: Daje rękojmię na pokonanie zagrożeń oraz na wykorzystanie otwierających się przed nami szans (…). Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom rządu mamy dający duże nadzieje na przyszłość punkt wyjścia, gdyż w czasie pandemii polska gospodarka ucierpiała mniej niż gospodarki wielu państw europejskich a poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w Europie. W jedności siła. Głęboko wierzymy, że wspólnym wysiłkiem wyrastających z założeń Polskiego Ładu, zbudujemy polskie państwo dobrobytu – czytamy w deklaracji koalicyjnej.

Polacy mają ambicje, by osiągnąć poziom życia zachodniej Europu. Polski Ład na te ambicje odpowiada, będąc jednocześnie optymistycznym i pozytywnym projektem, strategią zmierzająca do wykorzystania kryzysu „covidowego” jako impulsu do rozwoju, by – jak podkreślali wszyscy prezentujący założenia planu, warto być Polakiem.

Maciej Wośko

Czytaj też: Państwo spłaci nam hipoteki! Rewolucje Polskiego Ładu

Czytaj też: Morawiecki: Rośnie nadzieja na powrót do normalności

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych