Analizy

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Chiny szukają straconego popytu

Euler Hermes

  • Opublikowano: 22 kwietnia 2020, 08:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Wzrost PKB Chinobniżył sięgwałtownie do -6,8% r/rw pierwszym kwartale 2020r., z  poziomu +6,0%w  poprzednim kwartale (zob.Rysunek1). Jest to pierwszy spadek od początku publikowania kwartalnego PKB w 1992 r. i gorszy niż oczekiwania konsensusu (-6,0%), chociaż lepszy niż nasza prognoza (-9,0%).

Dane z  marca sugerują, że wznowienie działalności postępuje stopniowo, ale powinno być trudniejsze dla firm powiązanych z  konsumentami i handlem. Produkcja przemysłowa zaskoczyła pozytywnie, spadając zaledwie o -1,1% r/rw  marcu, po -13,5% w okresie styczeń-luty.

Inwestycje w aktywa trwałe również spadały wolniej (-16,1% r/rnarastająco w  marcu z -24,5%), wspierane przez wydatki na  infrastrukturę. Sprzedaż detaliczna rozczarowała, spadając o -15,8% r/r(wobec -20,5% w okresie styczeń-luty i konsensusie na poziomie -10%).Wybiegając w  przyszłość, ryzyko drugiej fali zakażeń może odwlecożywienie. Od  około miesiąca odnotowano bardzo niewielką liczbę potwierdzonych krajowych przypadków Covid-19, ale ryzyko teraz pochodzi od przypadków importowanych i  przypadków asymptomatycznych. 1 kwietnia, mobilność ponownie została poddana kontroli w powiecie Jia w  prowincji Henan (około 600000 mieszkańców). Z  niepotwierdzonych źródeł wynika, że ograniczenia są  zdejmowane bardzo ostrożnie (lub niekiedy zaostrzane) w niektórych miastach.Obecnie w  Allianz i  Euler Hermes spodziewamy się, że pełne wznowienie chińskiej gospodarki nastąpi dopiero w czerwcu, opóźnione ze względu na presje zarówno popytu krajowego, jak i  zewnętrznego.To  dwa miesiące później niż nasza poprzednia ocena (zob. tutaj). Dane wysokiej częstotliwości (zob.Rysunki2-4) sugerują, że produkcja nadal plasuje się 15-20% poniżej zwykłych poziomów i  jest nawet niższa dla konsumpcji (np. wydatki na  dobra trwałe prawdopodobnie na  około 65% normalnych poziomów). Wydaje się, że ożywienie uległo zatrzymaniu w  kwietniu, zapewne w  wyniku niższego popytu zewnętrznego ze  względu na  ograniczenia wprowadzone u  partnerów handlowych Chin. Dystans społeczny i  cios w  dochód do  dyspozycji w  I  kw. powinny także ograniczyć konsumpcję prywatną w kraju. Chociaż dane chińskie generalnie zaskakują pozytywnie w  marcu, istnieje ryzyko, że  rozczarowanie może nastąpić w kilku nadchodzących miesiącach.Ożywienie chińskiej gospodarki powinno stać się bardziej widoczne w drugiej połowie roku, wspartej przez akomodacyjną pozycję polityki, zwłaszcza po  stronie fiskalnej. Spodziewamy się wspierających środków budżetowych wynoszących 6,5% PKB (zob.Rysunek5) w 2020r. Budżetowe środki stymulujące głównie obejmują inwestycje publiczne (w infrastrukturę, zdrowie, polityki w zakresie ochrony środowiska, technologie i inne projekty) oraz cięcia podatków korporacyjnych i opłat.

Po  stronie monetarnej Ludowy Bank Chin dał zastrzyk płynności o wartości 2,8% nominalnego PKB, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Spodziewamy się dalszych zastrzyków o wartości co najmniej 1% PKB. Warunki kredytowe także powinny zostać bardziej poluzowane dla firm, z  podstawową stopą procentową obniżoną o dalsze 30bp(punkty bazowe),po 10bp od początku roku.Ogólnie rzecz biorąc, obniżamy naszą prognozę dla wzrostu PKB Chin w 2020 r. do +1,8%, z +4,0% poprzednio (po+6,1% w 2019r.). Ożywienie gospodarcze w kształcie litery U wchodzące w 2021 r. powinno doprowadzić do wzrostu PKB sięgającego +8,5% w 2021 r. (wyższego niż nasza poprzednia prognoza +5,8%).Co mogłoby pójść nie tak? Główne czynniki, które mogłyby spowodować dalsze korekty w dół naszych prognoz, to 1/ nowe ogniska epidemii Covid-19 (w Chinach i/lub u partnerów handlowych), 2/ niewystarczająca transmisja polityki, która nie poluzuje warunków finansowych dla aktorów gospodarczych znajdujących się w potrzebie, i 3/ kurs polityki niepoluzowany wystarczająco lub zaostrzony zbyt wcześnie, ponieważ władze chińskie zachowują daleko idącą ostrożność w odniesieniu do strukturalnych podatności kraju.

. / autor: fot. Euler Hermes
. / autor: fot. Euler Hermes

. / autor: fot. Euler Hermes
. / autor: fot. Euler Hermes

. / autor: fot. Euler Hermes
. / autor: fot. Euler Hermes

Powiązane tematy

Komentarze