Informacje

Partnerstwo na rzecz dostępności PARP / autor: parp.gov.pl/Shutterstock
Partnerstwo na rzecz dostępności PARP / autor: parp.gov.pl/Shutterstock

PARP sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 października 2021, 23:07

    Aktualizacja: 7 października 2021, 23:11

  • 0
  • Powiększ tekst

7 października Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podpisał w obecności pani minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak dokument Partnerstwa na rzecz dostępności. To zobowiązanie współpracy na rzecz Programu Dostępność Plus. Partnerstwo jest realizowane wraz z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

PARP od dawna realizuje zapisy ustaw regulujących kwestię dostępności, wpisując się też w założenia rządowego programu Dostępność Plus. Dlatego cieszę się, że wspólnie będziemy jeszcze silniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Łączącym, nadrzędnym celem zarówno PARP oraz innych sygnatariuszy podpisanego zobowiązania jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług osób o szczególnych potrzebach. To również praca na rzecz usuwania barier przeszkadzających w ich pełnym udziale w życiu społecznym i publicznym – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzięki programom i konkursom PARP, przedsiębiorcy od dawna mają możliwości dofinansowania projektów, które będą uwzględniać potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Agencja prowadzi szereg działań, które są skierowane do przedsiębiorców chcących rozwijać się dzięki dostępności. Wpisują się one w szerokie ramy publicznych polityk dostępnościowych. PARP promuje również dobre praktyki z zakresu dostępności, które są efektem zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim projektów – wyjaśnia Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa PARP.

To tylko część udogodnień Agencji, której celem jest zwiększenie dostępności oferty dla przedsiębiorców. Agencja dostosowuje również swoje usługi do potrzeb przedsiębiorców ze szczególnymi potrzebami. Czekają na nich tłumacze języka migowego dostępni online oraz dedykowane tablety w siedzibie PARP. Ponadto Infolinia dostosowana do obsługi pytań od osób niesłyszących. Strony internetowe Agencji i dokumenty na nich publikowane są dostosowywane – zgodnie z wymogami dostępności – do potrzeb osób z nich korzystających. Strony internetowe regularnie są poddawane audytom, a pracownicy PARP szkoleni z tworzenia dostępnych treści – dodaje Paweł Skowera, koordynator dostępności w PARP.

Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do grona sygnatariuszy Programu Dostępność Plus, kierują się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Poprawa dostępności to, zdaniem sygnatariuszy, zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. Apelują oni do wszystkich środowisk o współpracę opartą na dialogu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wśród sygnatariuszy Programu Dostępność Plus są m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Poczta Polska SA, Urząd Transportu Kolejowego, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie MOST, Park Narodowy Gór Stołowych, Fundacja Kultury bez Barier. Pełna lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PARP/mt

Powiązane tematy

Komentarze