Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Dostępność Plus sporo zmieniła!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lipca 2020, 11:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Już 184 organizacje, firmy i instytucje podjęły wyzwanie i uczestniczą w Partnerstwie na rzecz Dostępności. 7 mld zł to koszt trwających obecnie inwestycji, które poprawią dostępność.

Te środki pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność w szkołach, uczelniach, przychodniach, szpitalach, urzędach, budynkach wielorodzinnych, na dworcach kolejowych i w przestrzeni publicznej miast. Większość tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich. Powstają innowacje produktowe i społeczne, które pomagają pokonać bariery. Fundusz Dostępności dofinansowuje poprawę dostępności budynków wielorodzinnych. Ustawa o zapewnieniu dostępności nareszcie daje prawo i wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności. Umożliwia włączenie osób o szczególnych potrzebach do aktywnego życia. Dokładnie dwa lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus.

Szczególna rocznica

Dostępność Plus to wiele kompleksowych działań, które wyrównują szanse osób o szczególnych potrzebach. To nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Każdy z nas w swoim życiu może potrzebować odpowiednio czytelnego oznaczenia nazwy ulicy, gdy jest turystą. Może potrzebować dostępnego wjazdu czy wejścia, kiedy prowadzi wózek dziecięcy, albo sam porusza się o kulach po kontuzji nogi.

Pamiętajmy, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. W ramach programu finansujemy usługi dla seniorów i osób wymagających opieki oraz organizujemy szkolenia. Łamiemy stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączymy to z praktycznym budowaniem dostępności.

Inwestycje w realizacji

7 mld zł już pracujących w programie Dostępność Plus to środki na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 300 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast.

Uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, z którego możliwe jest otrzymanie atrakcyjnych pożyczek na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych.

Opracowujemy standardy dostępności w wielu obszarach . Szkolimy architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęcamy do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami.

Powstała Rada Dostępności, rozwijane jest Partnerstwo na rzecz dostępności do którego należą 184 podmioty. Zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia dostępnych usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zadbaliśmy też o edukację dla dostępności współtworząc system edukacji włączającej.

Wiele zmian zaplanowaliśmy też na przyszłość i zagwarantowaliśmy jako prawny obowiązek w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będzie to trwała podstawa do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju. Na wszystkie podmioty publiczne nałożyła ona obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Ustawa zobowiązuje do świadczenia usług publicznych bez barier, utrudniających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

Zapraszamy do poznania wszystkich zmian, które już nastąpiły. Streszczenie sprawozdania z realizacji programu Dostępność Plus jest dostępne także w tekście uproszczonym oraz w Polskim Języku Migowym.

Dostępność Plus na przyszłość

Program jest bardzo kompleksowy i ambitny, dlatego przed nami wciąż jeszcze wiele wyzwań. W najbliższym czasie czeka nas m.in. przegląd prawa w zakresie dostępności, przygotowanie systemu raportowania przez podmioty publiczne czy stworzenie procedur dla certyfikowania dostępności podmiotów prywatnych, przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie mechanizmów i sprawne wdrożenie procesu skargowego.

Nie zapominamy również o budowaniu świadomości. Te z pozoru łatwe, bo nie wymagające inwestycji działania - są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwioobiegu obrotu gospodarczego – to nasze zadanie na najbliższe lata.

MRPiPS/ PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze