Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: David Yandrin/Twitter
zdjęcie ilustracyjne / autor: David Yandrin/Twitter

UKE chce w 2022 r. przeprowadzić aukcję częstotliwości 5G

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2021, 11:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Przeprowadzenie procedury selekcyjnej oraz wydanie decyzji rezerwacyjnych dotyczących zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia nowych technologii 5G zakłada Urząd Komunikacji Elektronicznej w planie działalności na 2022 r.

Wśród celów „Planu działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rok 2022 dla działu administracji rządowej: informatyzacja” UKE wskazał udostępnienie zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia nowych technologii - 5G, a jako zadania służące realizacji tego celu wskazano w Planie „przeprowadzenie procedury selekcyjnej” oraz „wydanie decyzji rezerwacyjnych”.

UKE zamierza także w 2022 r. działać na rzecz wzrostu dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania i zakłada, iż do końca 2022 roku 70 proc. gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach.

Jako cele na przyszły rok UKE wskazał także m.in. rozwój infrastruktury i usług, a jego realizacji ma służyć kontrola spełnienia minimalnych parametrów jakościowych w sieciach NGA, wybudowanych w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zapewniających świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 30 i 100 Mb/s. Urząd planuje przeprowadzenie 96 kontroli - po 24 kontrole na kwartał.

Urząd zamierza także stymulować wzrost konkurencji na rynku telekomunikacyjnym m.in. poprzez „przegląd rynków właściwych podlegających regulacji ex ante” oraz współpracę z UOKiK przy procedurze procedury wydawania rozstrzygnięć regulacyjnych.

W planach jest także wspieranie budowy sieci szerokopasmowych i usprawnianie współkorzystania z infrastruktury m.in. poprzez wydanie 160 decyzji dotyczących ustalenia warunków dostępu do nieruchomości.

Kolejny cel to zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjności, czemu służyć ma przeprowadzenie 29 kontroli w tym obszarze.

Z kolei w ramach celu „Ochrona interesów konsumentów” UKE zamierza przeszkolić 7 tys. osób w ramach kampanii podnoszących świadomość w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Czytaj też: Prokuratura: Doda i Emil S. mają dozór i poręczenie majątkowe

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze