Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Rząd dziś zajmie się prawem restrukturyzacyjnym

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 11 lutego 2014, 05:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd dziś zajmie się projektem założeń do projektu nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Projektowana ustawa ma m.in. umożliwić restrukturyzację przedsiębiorstwa w wypadkach, w których stosowanie obecnych przepisów prowadzi do jego likwidacji.

Jak stwierdza się w projekcie założeń, ustawa - obok nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego - ma zmienić obecną sytuację, w której - przy rosnącej liczbie wniosków o ogłoszenie upadłości - dominują postępowania obejmujące likwidację przedsiębiorstwa.

Dokument stwierdza, że proponowana reforma zakłada ochronę wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowanie praw wierzycieli.

Celami regulacji mają być m.in.: zwiększenie ochrony praw wierzycieli, zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli, przyspieszenie i wzrost efektywności restrukturyzacji i upadłości, szersze wykorzystanie w postępowaniach nowoczesnych technologii teleinformatycznych, realizacja polityki "nowej szansy" - czyli zapewnienia możliwości "nowego startu" przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych. Jak podkreśla się w założeniach, proponowane rozwiązania mają zwiększyć odpowiedzialność nierzetelnych dłużników.

Ustawa ma zawierać szczegółowe regulacje czterech różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: dwóch rodzajów uproszczonego postępowania układowego, pełnego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Zapewnia to możliwość doboru ścieżki, dostosowanej do sytuacji danego przedsiębiorstwa.

Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne będą skierowane do przedsiębiorców niewypłacalnych, jak i zagrożonych niewypłacalnością. Z możliwości wszczęcia tych postępowań wykluczeni zostaną jedynie przedsiębiorcy, którzy mają zdolność regulowania swoich zobowiązań i nie istnieje żadne zagrożenie jej utraty.

W projekcie założeń podkreśla się, że kluczowym elementem regulacji będzie wprowadzenie dodatkowych zasad i gwarancji poszanowania praw aktywnych w postępowaniu wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez poszerzenie zakresu instrumentów wpływania wierzycieli na decyzje sądu. Jednocześnie, w celu poszanowania słusznych praw wierzycieli mniejszościowych wprowadzone zostaną gwarancje sądowej kontroli decyzji wierzycieli - stwierdza też dokument.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze