Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił do Komitetu Stałego RM

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lutego 2014, 14:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Resort finansów przekazał projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym do Komitetu Stałego Rady Ministrów. By zabezpieczyć interesy klienta, bank będzie musiał przekazać mu formularz informacyjny o ofercie co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy.

Zgodnie z projektem, bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Kredyt taki ma być oferowany osobom starszym, np. emerytom, choć projekt nie narzuca limitu wieku.

Rząd przyjął założenia do projektu w połowie października ub.r. Nowością projektu przygotowanego przez resort finansów w stosunku do wcześniejszych założeń jest to, że bank będzie musiał przekazać klientowi formularz informacyjny o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy.

"Ma to być dodatkowe zabezpieczenie dla seniora, żeby mógł się zastanowić, czy umowa mu odpowiada"

- powiedziała PAP wicedyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Agnieszka Wachnicka.

Wyjaśniła, że każdy bank będzie korzystał z takiego samego formularza.

"Ma to pozwolić na możliwie łatwe porównanie różnych ofert. Chodzi o to, by jakieś opłaty lub koszty nie były ukrywane małym drukiem, gdzieś na końcu formularza"

- zaznaczyła. Taki formularz powinien zawierać m.in. opis kredytu, jego koszty oraz informacje o obowiązkach i prawach biorącego kredyt.

Bank będzie mógł zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do tej nieruchomości.

Przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy wyceni nieruchomość. Następnie kredytobiorca powinien otrzymać na papierze jednolity arkusz informacyjny z danymi o odwróconym kredycie hipotecznym.

Umowa ma być zawierana na piśmie. Powinny w niej znaleźć się m.in. informacje o rodzaju kredytu, jego wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowaniu kredytu, a także terminy i wysokość wypłacanego świadczenia - jednorazowo czy w ratach. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny przed terminem wskazanym w umowie.

Dyrektor zauważyła, że w przypadku śmierci seniora, jego małżonek, o ile również jest stroną umowy, będzie mógł mieszkać w tym lokalu do końca życia, a bank będzie wypłacał dalej pieniądze.

"Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem senior uzna jednak, że chce odstąpić od umowy, będzie mógł to zrobić w ciągu 30 dni bez żadnych konsekwencji. Jeżeli klient chciałby spłacić kredyt wcześniej, będzie mógł to uczynić; nie będzie musiał płacić prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty"

- dodała.

Podkreśliła, że wysokość kredytu będzie zależała od wieku seniora, wartości nieruchomości oraz projekcji kształtowania się stóp procentowych.

"Im starszy kredytobiorca, tym kwota kredytu będzie wyższa. O wysokości kredytu będzie decydowała również płeć. W przypadku kobiet kwota kredytu będzie zazwyczaj niższa, bo średnia długość trwania ich życia jest dłuższa niż mężczyzn"

- oceniła.

Wyjaśniła, że banki będą proponować seniorom najprawdopodobniej nie więcej niż połowę wartości domu lub mieszkania, ponieważ w okresie kredytowania zadłużenie będzie wzrastać o wartość kapitalizowanych odsetek.

 

(PAP), on

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze