Informacje

Ułatwienia w realizacji ustawy o obrocie ziemią z akceptacją prezydenta

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 lipca 2016, 21:55

    Aktualizacja: 30 lipca 2016, 21:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - stanowi podpisana w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Rozwiązanie to ma ułatwić finansowanie inwestycji na gruntach rolnych.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza zmiany, ułatwiające realizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która weszła w życie 30 kwietnia.

Chodziło o rozwiązanie problemu, jaki powstał po wejściu w życie nowych przepisów ws. obrotu ziemią rolną w Polsce. Banki zaczęły odmawiać kredytowania inwestycji na gruntach rolnych, których zabezpieczeniem miałaby być hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej.

Zdaniem banków ograniczenie sumy hipoteki do wartości rynkowej nieruchomości rolnych powoduje, że nie mogą odpowiednio zabezpieczyć swoich wierzytelności z tytułu udzielanych kredytów.

Obowiązujący dotychczas przepis mówił, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej przez sąd na podstawie dołączonego do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja przesądza, że to właściciel gruntu wraz z bankiem będzie ustalał wartość nieruchomości pod zastaw hipoteczny. Zdecydowano też, by wyłączyć spod ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Brak takiego zapisu powodował problemy w zbywaniu nieruchomości.

Nowe prawo rozszerzy też katalog podmiotów uprawnionych do zakupu ziemi rolnej o parki narodowe.

Spod rygorów ustawy wyłączone są działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów), co oznacza, że będzie mogła je kupić osoba nie będąca rolnikiem.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która dopuszcza m.in. dofinansowanie TVP i Polskiego Radia kwotą do 30 mln zł w 2016 r.

Środki na dofinansowanie mediów publicznych mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. To państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister skarbu państwa. Na jego rachunku gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków - z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Według informacji przekazanych w Senacie obecnie jest to kwota 4,9 mld zł.

Nowe prawo przyznaje ministrowi skarbu możliwość działań inwestycyjnych na środkach Funduszu Reprywatyzacyjnego. Ma służyć efektywniejszemu ich wykorzystaniu.

Kolejną zmianą, jaką wprowadza nowe prawo, jest rozszerzenie możliwości przyznania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze