Informacje

Wojna na Ukrainie  / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Wojna na Ukrainie / autor: PAP/Darek Delmanowicz

INWAZJA NA UKRAINĘ

Polskie firmy pomagają Ukrainie i uchodźcom

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 maja 2022, 18:30

  • 1
  • Powiększ tekst

53 proc. polskich przedsiębiorstw w różny sposób pomaga Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przybyłym do Polski – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Najbardziej w pomoc zaangażowane są firmy handlowe, a najpopularniejsza jest pomoc rzeczowa - dodano.

Według badania przeprowadzonego przez PIE i BGK odsetek firm odsetek firm zaangażowanych w pomoc Ukrainie jest największy wśród dużych przedsiębiorstw (86 proc.), a najmniejszy w mikrofirmach (40 proc.). Najbardziej w pomoc zaangażowane są firmy handlowe (57 proc.), usługowe (56 proc.) i produkcyjne (55 proc.).

53 proc. polskich przedsiębiorstw w różny sposób pomaga Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przybyłym do Polski.

Katarzyna Dębkowska z PIE zwróciła uwagę, że w pomoc zaangażowana jest co druga firma, a w zależności od wielkości przedsiębiorstwa odsetek ten wynosi od 40 do 86 proc. „Wśród różnych form pomocy, najpopularniejsza jest pomoc rzeczowa. Pomoc finansową ze środków firmy przekazywało tylko co czwarte przedsiębiorstwo” - wskazała w komentarzu do wyników badania.

Jak zaznaczyła, częściej taka pomoc płynęła od małych firm (36 proc.), natomiast własne środki przekazywało na rzecz Ukrainy 19 proc. firm dużych. Co piąta firma pomagała finansowo poprzez zbiórki realizowane przez pracowników. Taka forma pomocy była częściej organizowana wśród dużych przedsiębiorstw. „+Zrzutki+ wśród pracowników organizowała co trzecia duża firma, ale tylko po 15 proc. firm mikro i małych” – wskazała Dębkowska.

Zgodnie z badaniem najbardziej popularną formą była pomoc rzeczowa. Firmy organizowały zbiórki rzeczowe wśród pracowników (38 proc. wskazań) lub kupowały potrzebne artykuły ze środków firmy (27 proc.). 56 proc. dużych firm organizowało zbiórki żywności, produktów medycznych, ubrań i przekazywało zebrane rzeczy do punktów organizujących pomoc uchodźcom. Podobne akcje odbyły się w 22 proc. małych przedsiębiorstw. Małe firmy z kolei częściej niż duże finansowały pomoc rzeczową środkami firmy (36 proc. małych firm w porównaniu do 19 proc. dużych firm).

Inna formy pomocy to nieodpłatne świadczenie usług lub oferowanie produktów (17 proc.). W szczególności wskazywały na nią firmy transportowe (35 proc.), realizujące usługi transportu uchodźców z granicy do miejsc docelowego pobytu. Z kolei na nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń wskazało 13 proc. respondentów - najczęściej firmy usługowe (18 proc.). Rzadziej realizowane była pomoc w postaci organizacji firmowych grup wolontariuszy (3 proc.) lub organizacja eventów, z których dochód jest przekazywany na pomoc Ukrainie (2 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę na pomocy udzielaną przez polskich obywatel. Zacytowali dane CBOS z przełomu lutego i marca z których wynika, że 68 proc. Polaków deklaruje, że w jakiś sposób pomaga Ukraińcom. Ponad połowa badanych Polaków (57 proc.) bojkotuje rosyjskie produkty. Firmy natomiast bojkotują współpracę biznesową z rosyjskim lub białoruskim rynkiem. „Wśród naszych badanych przedsiębiorstw, które angażują się w pomoc Ukrainie, co dziesiąta wskazała, że wycofała się z takiej współpracy” - przekazano.

Na 7 mld zł (1,5 mld euro) szacowana jest natomiast wartość pomocy militarnej Polski dla Ukrainy. Przypomniano, że w marcu NBP zaoferował bankowi Centralnemu Ukrainy swap walutowy o wartości 963 mln euro. „Po dodaniu pomocy humanitarnej łączna wartość polskiej pomocy dla Ukrainy już teraz przekroczyła 2,5 mld euro” - wskazali analitycy PIE.

Zaznaczono, że kwota ta nie uwzględnia pomocy na rzecz uchodźców - „tę rząd polski szacuje na dodatkowe 2,1 mld euro (10 mld zł) do końca roku”. „Istotnym elementem tej pomocy jest wsparcie finansowe dla polskich rodzin, które zapewniły uchodźcom mieszkanie lub schronienie” - wskazano. Według szacunków rządowych opartych na danych z samorządów, które przytacza PIE, z takiej pomocy skorzysta ok. 600 tys. osób. „Biorąc pod uwagę wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, tj. 40 zł za każdy dzień, miesięczna wartość takiej pomocy może sięgać ok. 720 mln zł” - podsumowano.

Badanie ankietowe polskich przedsiębiorstw zostało zrealizowane w ramach majowego odczytu Miesięcznego Indeksu Koniunktury na początku maja 2022 r. na próbie 500 przedsiębiorstw zróżnicowanych ze względu na wielkość i branżę.

Czytaj też: Media: Rosja nadal wysyła ropę, a Grecja pomaga obejść sankcje

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze