Informacje

Praca - zdjęcie ilustracyjne  / autor: Pixabay
Praca - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Odporny rynek pracy stabilizuje polską gospodarkę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 września 2023, 12:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Czynnikiem stabilizującym sytuację gospodarczą w Polsce jest relatywnie wysoka płynność finansowa firm oraz odporny rynek pracy - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. 11 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie podnosić wynagrodzenia.

Z publikowanego cyklicznie badania wynika, że Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł we wrześniu o 0,3 pkt. mdm i osiągnął poziom 96,3 pkt. „Oznacza to utrzymującą się przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców” - wskazano w środowej publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zwrócono uwagę, że wrześniowy odczyt jest niższy o 4 pkt. od najwyższej tegorocznej wartości odnotowanej w lipcu (100,3 pkt.) i wyższy o 2,6 pkt. od najniższej wartości MIK w br., odnotowanej w lutym (93,7 pkt.).

Według analityków przedsiębiorcy najwyżej ocenili płynność finansową, najgorzej – nowe zamówienia. „1/3 badanych firm wskazuje na spadek zamówień względem poprzedniego miesiąca, a 22 proc. przedsiębiorstw odczuwa spadek popytu zagranicznego w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to w dużej mierze związane z kłopotami gospodarczymi naszego głównego partnera handlowego – Niemiec” - wskazano w badaniu. Dodano, że o wrześniowej poprawie wyniku MIK zadecydowały komponenty dotyczące płynności finansowej, wynagrodzeń i zatrudnienia.

Zgodnie z badaniem, wartości MIK przekraczające poziom neutralny dotyczą płynności finansowej (120,4 pkt., spadek o 7,2 pkt. mdm), wynagrodzenia (109,0 pkt., spadek o 0,2 pkt. mdm) oraz zatrudnienia (101,9 pkt., wzrost o 2,4 pkt. mdm). „W przypadku wynagrodzeń od dwóch miesięcy widać mniejszą gotowość firm do podwyżek.

Z kolei odczyty poniżej wartości neutralnej dotyczą inwestycji (81,7 pkt., wzrost o 5,4 pkt. mdm, 3,5 pkt. rdr), liczby nowych zamówień (82,7 pkt., wzrost o 1,7 pkt. mdm, 1,7 rdr) oraz wartości sprzedaży (86,3 pkt., wzrost o 2,2 pkt. mdm, 1,0 pkt. rdr).

Nastroje przedsiębiorców we wrześniu są nieznacznie poniżej poziomów neutralnych. Czynnikiem stabilizującym sytuację gospodarczą jest nadal relatywnie wysoka płynność finansowa firm oraz wyjątkowo odporny rynek pracy” - wskazał wicedyrektor PIE Andrzej Kubisiak, cytowany w środowej informacji. Zwrócił uwagę, że 11 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie podnosić wynagrodzenia, choć jednocześnie rosnące koszty pracownicze są wskazywane jako jedna z głównych barier prowadzenia biznesu. „Ponad 8 na 10 firm, w warunkach stygnącej gospodarki, planuje utrzymywanie obecnego poziomu zatrudnienia, a niemal 2/3 firm budowalnych narzeka na braki kadrowe” - dodał.

Najwyższa wartość MIK została odnotowana w sektorze dużych firm (110,3 pkt., wzrost o 2,0 pkt. mdm). Nastroje negatywne przeważają natomiast w firmach średnich (94,7 pkt., wzrost o 2,3 pkt. mdm), małych (94,5 pkt., wzrost o 1,7 pkt. mdm) oraz mikro (82,3 pkt., spadek o 8,1 pkt. mdm). Według ekspertów na pogorszenie wskaźnika MIK w mikroprzedsiębiorstwach wpłynął spadek wartości sprzedaży deklarowany przez 47 proc. mikrofirm, spadek liczby nowych zamówień (odczuwany przez 40 proc.) oraz brak inwestycji (74 proc. wskazań).

Wrześniowy odczyt, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pokazuje pozytywne nastroje w firmach produkcyjnych (105,2 pkt.) i budowlanych (100,8 pkt.), przy jednoczesnym spadku poziomu MIK mdm w obu sektorach, odpowiednio o 4,4 pkt. i o 2,7 pkt.” - wskazali autorzy badania. Wyjaśniono, że MIK powyżej poziomu neutralnego dla produkcji wynika z dobrej płynności finansowej firm produkcyjnych, oraz wydatków na inwestycje (szczególnie dużych firm). Zauważono, że 31 proc. firm produkcyjnych notuje spadki liczby nowych zamówień.

Dodano, że negatywne nastroje, pomimo wzrostu wskaźników w porównaniu do ubiegłego miesiąca, przeważają w branży usługowej (97,3 pkt., wzrost o 3,5 pkt. mdm), TSL (96,7 pkt., wzrost o 1,4 pkt. mdm) oraz handlowej (96,4 pkt., wzrost o 1,8 pkt.). Według Kubisiaka na nastroje przedsiębiorców negatywnie wpływają m.in. słabsze odczyty bieżącej sprzedaży oraz popytu na produkty i usługi.

Zgodnie z badaniem we wrześniu głównymi barierami utrudniającymi działalność firmom były rosnące koszty pracownicze (71 proc., wzrost o 5 pkt. proc. mdm) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (70 proc., wzrost o 4 pkt. proc. mdm).

Zwiększył się udział firm narzekających na rosnące ceny energii (63 proc., wzrost o 5 pkt. proc. mdm), zatory płatnicze (43 proc., wzrost o 4 pkt. proc. mdm) i rosnące koszty finansowania zewnętrznego (36 proc., wzrost o 4 pkt. proc. mdm)” - wymieniono. Na podobnym poziomie, jak dodano, utrzymały się natomiast wskazania na niedostępność pracowników (47 proc., spadek o 1 pkt. proc. mdm) i produktów (22 proc., wzrost o 1 pkt. proc. mdm).

W ocenie Marcina Lipki z BGK, wrześniowy odczyt MIK można postrzegać względnie pozytywnie. „Nie tylko agregat utrzymał się na niezmienionym poziomie (wbrew wzorcowi sezonowemu), ale nastąpiło delikatne odbicie w kategorii nowych zamówień. Jednocześnie komponent zatrudnienie powrócił do poziomu powyżej neutralnego oraz podniosła się składowa inwestycji” - podsumował.

Czytaj też: Rekordowe przeładunki zbóż w Porcie Gdynia

Czytaj też: BIEC: Z początkiem 2024 r. nastąpi kumulacja czynników proinflacyjnych

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze