Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

W sierpniu słabsze nastroje wśród przedsiębiorców głównie przez zamówienia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2023, 18:10

  • 3
  • Powiększ tekst

W sierpniu ponownie przeważają negatywne nastroje wśród przedsiębiorców - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). O pogorszeniu zadecydowały spadki ocen m/m większości komponentów, szczególnie liczby nowych zamówień i inwestycji.

Z publikowanego cyklicznie badania wynika, że Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), po dwóch kolejnych miesiącach wzrostu, spadł w sierpniu o 4,3 pkt. m/m, powracając do czerwcowego poziomu 96,0 pkt. Oznacza to ponownie przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców.

Sierpniowy odczyt jest niższy o 4,3 pkt. od najwyższej tegorocznej wartości odnotowanej w lipcu (100,3 pkt.) i wyższy o 2,3 pkt. od najniższej jego wartości w tym roku, odnotowanej w lutym (93,7 pkt.). O pogorszeniu wyniku MIK zadecydowały spadki ocen m/m większości komponentów, szczególnie liczby nowych zamówień i inwestycji. Pozytywna pozostaje ocena wskaźnika płynności finansowej i wynagrodzeń.

Jak poinformowano, zanotowane w sierpniu wartości MIK przekraczające poziom neutralny dotyczą płynności finansowej (127,6 pkt. - wzrost o 12,3 pkt. m/m) i wynagrodzeń (109,2 pkt. - spadek o 6,9 pkt. m/m). Oznacza to, że pomimo stosunkowo dobrej kondycji ekonomicznej firm, obniża się ich gotowość do podnoszenia wynagrodzeń pracowników.

Dodano, że odczyty poniżej wartości neutralnej dotyczą liczby nowych zamówień (81,0 pkt. - spadek o 11,7 pkt. m/m), wartości sprzedaży (84,1 pkt. - spadek o 7,5 pkt. m/m), wskaźnika inwestycji (76,3 pkt., spadek o 10,5 pkt. m/m), a także mocy produkcyjnych (94,3 pkt.). Zwraca uwagę odczyt nieco poniżej poziomu neutralnego komponentu dotyczącego zatrudnienia (99,5 pkt.), który przez sześć poprzednich miesięcy utrzymał się powyżej 100 pkt. Przedsiębiorcy ocenili natomiast pozytywnie płynność finansową (127,6 pkt.) oraz wynagrodzenia (109 pkt).

Wskaźnik MIK po jednym miesiącu wrócił do wartości poniżej poziomu neutralnego, co sugeruje pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw. Największe spadki zaobserwowaliśmy w handlu i usługach, w związku ze spadkiem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień – cztery na dziesięć firm usługowych i handlowych raportowały spadek w ujęciu miesięcznym. Doniesienia o słabości popytu potwierdzają również dane wskaźnika PMI dla przemysłu w strefie euro i w Polsce” – powiedział Maciej Miniszewski, starszy doradca z Zespołu Klimatu i Energii PIE.

Podkreślono, że najwyższa wartość MIK została odnotowana w sektorze dużych firm (108,3 pkt.), w których mimo spadku o 9,3 pkt. m/m. przeważają nastroje pozytywne. Nastroje negatywne przeważają w firmach średnich (92,4 pkt., spadek o 9,0 pkt. m/m), małych (92,8 pkt., spadek o 1,4 pkt. m/m) oraz mikro (90,4 pkt., wzrost o 1,7 pkt. m/m).

Wskazano, że sierpniowy wskaźnik koniunktury dla sektorów budownictwa oraz produkcji wyniósł 105,2 pkt. Oba sektory odnotowały wzrost: budownictwo o 3,4 pkt. m/m, a produkcja o 1,4 pkt. m/m. Wzrost wartości MIK dla przedsiębiorstw budowlanych wynikał głównie ze wzrostu wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień. Negatywne nastroje przeważają w branży TSL (95,3 pkt. - spadek o 2,7 pkt. m/m), handlowej (94,6 pkt. - spadek o 12,9 pkt.) oraz usługowej (93,8 pkt. - spadek o 11,6 pkt. m/m).

Największą poprawę nastrojów odnotowano w budownictwie. Może być to efekt stabilizacji cen materiałów budowlanych, których wzrost był wskazywany jako jedna z głównych barier w ankiecie GUS oraz prognozowany wzrost popytu, związany z rosnącym zainteresowaniem programem +Bezpieczny kredyt 2 proc.+” - skomentował Miniszewski.

PIE podał, że w sierpniu głównymi barierami utrudniającymi działalność firmom były rosnące koszty pracownicze (66 proc., spadek o 5 p.p. m/m) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (66 proc., spadek o 6 p.p. m/m). Te dwa problemy od kilku miesięcy są wymieniane przez przedsiębiorców jako najbardziej utrudniające funkcjonowanie firm.

Nieco mniej firm narzekało na rosnące ceny energii (58 proc. - spadek o 3 p.p. m/m) oraz niedostępność pracowników (48 proc., spadek o 3 p.p. m/m). Zauważalny jest spadek uciążliwości zatorów płatniczych (39 proc. - spadek o 8 p.p. m/m). Firmy rzadziej skarżą się natomiast na rosnące koszty finansowania zewnętrznego (32 proc. - spadek o 5 p.p. m/m) i niedostępność produktów (21 proc. - spadek o 3 p.p. m/m).

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa.

Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Czytaj także: Premier: rządy PiS to dobre rządy; niech przemówią liczby

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze