Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Fundusze UE 2014 – 2020. Inwestycje o wartości 731 mld euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 stycznia 2023, 20:23

  • Powiększ tekst

W latach 2014–2020 europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się do uruchomienia inwestycji o łącznej wartości 731 mld euro, z czego 535 mld euro zostało sfinansowane przez UE - podała KE w opublikowany we wtorek raporcie.

W sprawozdaniu przedstawiono osiągnięcia zrealizowane do końca 2021 r. dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym.

Wynika z niego, że ponad 4 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) otrzymało wsparcie, 55,2 mln osób otrzymało wsparcie dzięki działaniom na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego lub na rzecz umiejętności i edukacji, a zdolność produkcji energii wzrosła o ponad 3 600 megawatogodzin rocznie dzięki odnawialnym źródłom energii.

Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych zostało zmniejszone o 2,6 terawatogodzin rocznie (co odpowiada ilości energii elektrycznej zużywanej przez około 720 tys. gospodarstw domowych przez cały rok). Wsparciem objęto 2,3 mln projektów realizowanych w sektorze rolnym i na rzecz MŚP na obszarach wiejskich w celu zwiększenia konkurencyjności oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W sektorze rybołówstwa i akwakultury utrzymano 44 tys. miejsc pracy i utworzono ponad 6 tys. nowych miejsc pracy. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne były ponadto jednym z najważniejszych instrumentów wspierających państwa członkowskie i regiony w stawianiu czoła pandemii COVID-19 i jej skutkom gospodarczym - podała KE.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są wydatkowane od wybuchu pandemii w 2020 i 2021 r. w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb instytucji medycznych, naukowców, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym miliony osób o niskich umiejętnościach uzyskały dostęp do szkoleń, w wyniku których wiele z nich uzyskało dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji.

Fundusze ESI, będące jednym z największych instrumentów inwestycyjnych w ramach budżetu UE, wspierają spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną regionów Europy, a także ich odporność i zdolność do wyjścia z kryzysu, z którym borykały się w ubiegłych latach.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych