Informacje

limity / autor: Fratria
limity / autor: Fratria

Nowy, wyższy limit - nie trzeba rejestrować działalności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 kwietnia 2023, 15:15

  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe regulacje wprowadzają zmiany kilkunastu aktów prawnych, w tym m.in. podnoszą próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Chodzi o uchwaloną pod koniec stycznia przez Sejm ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, w ustawie Prawo przedsiębiorców podniesiono kwotę przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Ustawa podnosi próg dochodowy do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie ustawa stanowi o połowie tego wynagrodzenia, którego nieprzekroczenie przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy, oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa podnosi też kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn, ale także wprowadza limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Przewidziano, że zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza także zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również Kodeks postępowania cywilnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeń.

Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy o broni i amunicji m.in. określając krąg podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę”.

Uprawnienie to dotyczyć będzie funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.

Czytaj tez: TSUE obniża karę dla Polski o połowę

Czytaj też: 18 skarg ws. wywiadów Moniki Olejnik. Jest postępowanie

Czytaj też: Przeciętna płaca to 7500 zł. Tyle zarabiają Polacy

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych