Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce? Sondaż

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 sierpnia 2023, 21:26

  • 5
  • Powiększ tekst

CBOS na podstawie deklaracji ankietowanych sprawdził, do jakich wyborców trafiają dominujące na polskiej scenie politycznej ugrupowania

Wyborców deklarujących chęć głosowania na PiS, KO, Konfederację, Trzecią Drogę oraz Lewicę spytano m.in. o poglądy, wiek, wykształcenie i udział w praktykach religijnych.

W celu sprawdzenia, kim są wyborcy głównych partii, dokonaliśmy agregacji danych z dwóch ostatnich pomiarów - z czerwca i lipca” - przekazała sondażownia.

PiS

Z sondażu wynika, że zasadnicza większość wyborców PiS - 83 proc. - deklaruje poglądy prawicowe. Poglądy centrowe zadeklarowało wśród wyborców PiS 7 proc., a lewicowe 3 proc.; 6 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Wśród badanych deklarujących głosowanie na PiS 57 proc. deklaruje udział raz w tygodniu w praktykach religijnych, 16 proc. - kilka razy w roku, 14 proc.- 1-2 razy w miesiącu; 8 proc. - kilka razy w tygodniu, a 5 proc. - w ogóle nie uczestniczy.

Z sondażu wynika ponadto, że 34 proc. ankietowanych deklarujących głosowanie na PiS ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30 proc. średnie, 22 proc. podstawowe/gimnazjalne, a 13 proc. - wyższe.

39 proc. badanych deklarujących się jako wyborcy PiS ma 65 lat i więcej; 23 proc. to osoby z przedziału wiekowego 55-64 lata; 16 proc. - 45-54 lata; 14 proc. - 35-44 lat, 7 proc. - 25-34 lat, a 2 proc. 18-24 lata.

Z sondażu wynika, że 41 proc. badanych deklarujących głosowanie na PiS to emeryci, 10 proc. - renciści, 8 proc. - zajmujący się domem i inni, 8 proc. robotnicy wykwalifikowani, 7 proc. to rolnicy, po 6 proc. - pracownicy usług kadra kierownicza oraz specjaliści z wyższym wykształceniem; 4 proc. - średni personel, technicy; po 3 proc. - pracownicy administracyjno-biurowi, robotnicy niewykwalifikowani i osoby pracujące na własny rachunek; 2 proc. - bezrobotni. Nie było wskazań grupy „uczniowie i studenci”.

Pod względem miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym, 26 proc. badanych deklarujących się jako wyborcy PiS to osoby z grupy od 2000 do 2999 zł., 18 proc. - od 1500 do 1999 zł, po 12 proc. - do 1499 zł, od 3000 do 3999 oraz 4000 zł i więcej. 11 proc. to osoby, które wybrały odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 9 proc. odmówiło odpowiedzi.

Z sondażu wynika, że 49 proc. zdeklarowanych wyborców PiS mieszka na wsi, 21 proc. - w miastach liczących od 20 tys. do 99 999 mieszkańców, 14 proc. w miastach do 19 999 mieszkańców, 10 proc. w miastach od 100 000 do 499 999, a w miastach powyżej 500 000 mieszkańców - 5 proc.

KO

Z sondażu wynika, że wśród zdeklarowanych wyborców KO, 46 proc. ma poglądy lewicowe, 36 proc. - centrowe, 13 proc. - prawicowe, a 5 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Pod względem udziału w praktykach religijnych 35 proc. oświadczyło, że w ogóle z nich nie uczestniczy, 28 proc. - że kilka razy w roku, 22 proc. - raz w tygodniu, a 1 proc. - kilka razy w tygodniu.

Spośród ankietowanych deklarujących głosowanie na KO, po 24 proc. mieszka na wsi oraz w miastach liczących od 20 000 do 99 999 mieszkańców; 19 proc. - w miastach od 100 000 do 499 999 mieszkańców; 17 proc. w miastach do 19 999 mieszkańców, a 16 proc. - w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.

44 proc. spośród badanych głosujących na KO ma wykształcenie wyższe, 34 proc. - średnie, 14 proc. - zasadnicze zawodowe, a 8 proc. - podstawowe/gimnazjalne.

26 proc. zdeklarowanych wyborców KO ma dochody miesięczne na jedną osobę w gospodarstwie domowym w przedziale od 2000 do 2999 zł; 25 proc. - 4000 i więcej; 16 proc. - od 3000 do 3999 zł; 9 proc. od 1500 do 1999 zł, 4 proc. - do 1499 zł; 7 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a odmówiło odpowiedzi - 12 proc.

Wśród respondentów deklarujących się jako wyborcy KO, 30 proc. to emeryci, 23 proc. - kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem; 10 proc. - pracujący na własny rachunek; 9 proc. pracownicy administracyjno-biurowi; 7 proc. - robotnicy wykwalifikowani; po 4 proc. wskazało: średni personel, technicy oraz pracownicy usług; 3 proc. - uczniowie i studenci, 3 proc. - zajmujący się domem i inni; po 2 proc.: renciści oraz robotnicy niewykfalifikowani, po 1 proc.: bezrobotni oraz rolnicy.

KONFEDERACJA WiN

Z sondażu, że wśród ankietowanych deklarujących chęć głosowania na Konfederację 55 proc. ma poglądy prawicowe; 27 proc.- centrowe; 12 proc. - lewicowe, a 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

32 proc. wyborców Konfederacji to osoby w wieku 18-24 lata, 31 proc. - 25-34 proc., 16 proc. - 35-44 lata, 11 proc. - 45-54 lata, po 5 proc.: 55-64 lata oraz 65 lat i więcej.

78 proc. zdeklarowanych wyborców Konfederacji to mężczyźni, a 22 proc. - kobiety. 57 proc. to osoby w wykształceniem średnim, 27 proc. - wyższym, 10 proc. - zasadniczym zawodowym, a 5 proc. - z podstawowym/gimnazjalnym.

Jeśli chodzi o przynależność do grup społecznych i zawodowych, 16 proc. wyborców Konfederacji to średni personel i technicy, 15 proc. - robotnicy wykwalifikowani, 13 proc. - pracujący na własny rachunek, 11 proc. - uczniowie i studenci, po 10 proc. to pracownicy usług oraz kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem; 7 proc. - pracownicy administracyjno-biurowi, 6 proc. - emeryci; 5 proc. - robotnicy niewykwalifikowani, po 3 proc. - bezrobotni oraz zajmujący się domem i inni, 1 proc. - rolnicy; zerowy odsetek badanych wskazał odpowiedź: „renciści”.

24 proc. wyborców deklarujących się jako wyborcy Konfederacji ma dochody miesięczne na jedną osobę w gospodarstwie domowym 4000 zł i więcej; 20 proc. - odmówiło odpowiedzi; po 18 proc. - od 3000 do 3999 zł oraz od 2000 do 2999 zł; 10 proc. - odpowiedziało „trudno powiedzieć”; po 5 proc. ma dochody do 1499 zł oraz od 1500 do 1999 zł.

33 proc. ankietowanych określających się jako wyborcy Konfederacji w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych; 29 proc. - robi to kilka razy w roku; 22 proc.- raz w tygodniu; 14 proc. - 1-2 razy w miesiącu, a 2 proc. - kilka razy w tygodniu.

TRZECIA DROGA

Spośród respondentów deklarujących chęć głosowania na Trzecią Drogę (koalicję PSL i Polski 2050) po 40 proc. - ma poglądy centrowe oraz prawicowe; 32 proc. - lewicowe, a 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

50 proc. wyborców Trzeciej Drogi deklaruje wykształcenie wyższe; 34 proc. - średnie; 9 proc. - podstawowe/gimnazjalne, a 8 proc. - zasadnicze zawodowe.

Jeśli chodzi o przynależność wyborców Trzeciej Drogi do grup społecznych i zawodowych, 28 proc. - to kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem, 19 proc. - emeryci, 9 proc. - pracownicy usług; po 8 proc. - pracujący na własny rachunek oraz uczniowie i studenci; 7 proc.- pracownicy administracyjno-biurowi; 6 proc. - średni personel, technicy; 6 proc.- robotnicy wykwalifikowani; 4 proc. - zajmujący się domem i inni; 3 proc.- rolnicy; 2 proc. - renciści; po 1 proc. - bezrobotni oraz robotnicy niewykwalifikowani.

Wśród zdeklarowanych wyborców Trzeciej Drogi, 25 proc. to osoby w wieku 35-44; 18 proc. - w wieku 45-54; 16 proc. - w wieku 25-34; 15 proc. - 65 lat i więcej; po 13 proc. - w wieku 18-24 oraz 55-64.

LEWICA

82 proc. wyborców deklarujących się jako wyborcy Lewicy ma poglądy lewicowe; 10 proc. - centrowe; 4 proc. - prawicowe; 4 proc. badanych odpowiedziało: „trudno powiedzieć”.

50 proc. spośród deklarujących chęć głosowania na Lewicę w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych; 30 proc. - robi to kilka razy w roku; 13 proc. - raz w tygodniu; 7 proc. - 1-2 razy w miesiącu; zerowy odsetek badanych wskazał na odpowiedź „kilka razy w tygodniu”.

Jeśli chodzi o wykształcenie, 44 proc. wyborców Lewicy ma wykształcenie wyższe, 38 proc. - średnie; 13 proc. - zasadnicze zawodowe; 4 proc. - podstawowe/gimnazjalne.

23 proc. wyborców Lewicy ma 65 lat i więcej; po 17 proc. ma 25-34 lat oraz 45-54 lat; 16 proc. ma 18-24 lata; 14 proc. ma 35-44 lat; 13 proc. ma 55-64 lat.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, 28 proc. wyborców Lewicy mieszka na wsi, 26 proc. w miastach między 20 000 a 99 999 mieszkańców; 19 proc. - w miastach między 100 000 a 499 999; 14 proc. - w miastach liczących 500 000 mieszkańców i więcej, a 13 proc. - w miastach do 19 999 mieszkańców.

Jak przekazał CBOS, w komunikacie wykorzystano zagregowane dane z dwóch kolejnych badań: „Aktualne problemy i wydarzenia” (398), 5–18 czerwca 2023 roku, oraz „Aktualne problemy i wydarzenia” (399), 3–16 lipca 2023 roku (łączna liczba potencjalnych wyborców N=1064). Oba badania przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnych imiennych próbach pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Czytaj też: Jest termin wyborów do Sejmu i Senatu

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze