Informacje

Koalicja Obywatelska / autor: PAP
Koalicja Obywatelska / autor: PAP

Gangsterskie działania rządu. CBOS: Polacy niezadowoleni!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 marca 2024, 18:47

    Aktualizacja: 27 marca 2024, 07:04

  • Powiększ tekst

W ostatnim miesiącu wzrosło niezadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w kraju. W stosunku do lutego spadł optymizm jeśli chodzi o prognozy na najbliższy rok – wynika z sondażu CBOS.

Z badania CBOS wynika, że w ostatnim miesiącu wzrosło niezadowolenie z kierunku zmian w kraju. W stosunku do lutego zanotowano również spadek optymizmu w prognozach na najbliższy rok.

Największe spadki dotyczą przewidywań odnoszących się do ogólnej sytuacji w kraju oraz sytuacji politycznej – dodano.

Wyliczeń jest wiele: bezprawne przejęcie mediów, brak skutecznych działań ws. protestu rolników, leśniczych, napaść na dom byłego ministra Z. Ziobry, próba eliminacji szefa Narodowego Banku Polskiego, spełnienie 8 ze 100 obietnic wyborczych, podniesienie podatków i wiele innych niekorzystnych działań na rzecz państwa polskiego. Jak napisał dzisiaj w oświadczeniu minister Borys Budka „To dopiero początek”

Według badania CBOS, w stosunku do lutego przybyło niezadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w Polsce (z 40 proc. do 46 proc.) a ubyło zadowolonych (z 38 proc. do 34 proc.). Jednocześnie o 2 punkty procentowe, do 20 proc., zmniejszył się odsetek badanych niemających sprecyzowanego zdania na ten temat.

Co ciekawe, negatywnie rozwój sytuacji w Polsce częściej niż pozostali oceniają ankietowani w wieku 25–34 lata.

Lepiej nie będzie

W ostatnim miesiącu wyraźnie zmniejszył się również odsetek badanych liczących na poprawę ogólnej sytuacji w Polsce – z 34 proc. do 27 proc. Zwiększył się za to procent Polaków obawiających się pogorszenia – z 26 proc. do 32 proc. Udział nieoczekujących zmian wyniósł 32 proc.

Prognozy na rok 2025

Jednocześnie według badania CBOS w marcu zarejestrowano pogorszenie prognoz dotyczących sytuacji politycznej w najbliższym roku. O 8 punktów do 26 proc. zmniejszył się udział badanych uważających, że sytuacja się poprawi. Zwiększyły się odsetki sądzących, że pozostanie ona bez zmian (o 6 punktów, do 40 proc.) oraz obawiających się pogorszenia (o 2 punkty, do 25 proc.). Co jedenasty badany nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Polska gospodarka traci

Z marcowego badania CBOS wynika, że wzrósł z 27 proc. do 29 proc. odsetek osób niezadowolonych z sytuacji gospodarczej w kraju. Nie zmieniły się odsetki zadowolonych z kondycji gospodarki (29 proc.) i uważających, że jest ona ani dobra, ani zła (38 proc.). Tylko 5 proc. Polaków nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Pogorszyły się także przewidywania odnoszące się do sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. O 4 punkty zmniejszył się udział badanych liczących na jej poprawę – do 28 proc., a zwiększyły się odsetki nieoczekujących zmian (36 proc.) i obawiających się pogorszenia (do 27 proc.). Co jedenasty respondent nie ma sprecyzowanej opinii.

Nasze warunki, które wypracował rząd PiS

Większość badanych pozytywnie ocenia również warunki materialne swoich gospodarstw domowych– 57 proc., 38 proc. uważa, że są one przeciętne, a tylko 5 proc. postrzega je negatywnie.

Jak zauważyło CBOS, gorsze od notowanych w lutym są przewidywania odnoszące się do poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku. Do 20 proc. zmniejszył się odsetek badanych prognozujących poprawę poziomu życia. Odsetek obawiających się pogorszenia zwiększył się o 2 punkty do 18 proc. Najwięcej Polaków, 53 proc., zakłada utrzymanie statusu quo.

Ubyło również prognozujących poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych (o 3 punkty procentowe, do 20 proc.) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 64 proc.). Odsetek obawiających się pogorszenia pozostał praktycznie niezmieniony (16 proc.).

Kolejny rok będzie jeszcze gorszy?

Jak zauważyło CBOS, gorsze od notowanych w lutym są przewidywania odnoszące się do poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku. Do 20 proc. zmniejszył się odsetek badanych prognozujących poprawę poziomu życia. Odsetek obawiających się pogorszenia zwiększył się o 2 punkty do 18 proc. Najwięcej Polaków, 53 proc., zakłada utrzymanie statusu quo.

Ubyło również prognozujących poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych (o 3 punkty procentowe, do 20 proc.) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 64 proc.). Odsetek obawiających się pogorszenia pozostał praktycznie niezmieniony (16 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 7 do 17 marca 2024 r. na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI) w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Blamaż Rosji: Ostatnie okręty desantowe - zniszczone!

Chorwaci już poznali „uroki” euro. Gnębi ich bieda

„Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych