Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Moc przyłączonych do sieci mikroinstalacji przekroczyła 10 GW

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 13 września 2023, 12:11

    Aktualizacja: 27 września 2023, 11:52

  • 0
  • Powiększ tekst

W lipcu operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) przyłączyli do sieci prawie 15 tys. nowych mikroinstalacji o mocy 128 MW – wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Tym samym na koniec lipca 2023 roku łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła ponad 1 mln 307 tysięcy, a ich moc przekroczyła 10,15 GW.

„Widoczny jest niewielki spadek w stosunku do dwóch poprzednich miesiąca, nadal mamy do czynienia z tendencją spadkową w stosunku do pierwszej części 2022 roku. Tendencja spadkowa może wynikać z dużego poziomu inflacji, wynikających stąd większych kosztów kredytów i wstrzymania lub odroczenia decyzji zakupu mikroinstalacji” – komentuje dane Towarzystwo.

Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE
Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE

Dynamiczny wzrost liczby przyłączanych mikroinstalacji jest obserwowany od 2019 r. Liczba przyłączeń przez OSD od początku 2019 roku do końca lipca 2023 roku zwiększyła się ponad 24 razy (wzrost o 2 311 proc.). Moc tych mikroinstalacji wzrosła ponad 29,5 krotnie.

Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE
Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE

„W rekordowym pod względem liczby przyłączeń 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW, dla porównania w roku 2022 przyłączonych zostało ponad 356 tysięcy mikroinstalacji (o 40 tysięcy mniej niż w 2021 roku) o mocy ponad 3,18 GW. Pomimo mniejszej liczby mikroinstalacji przyłączonych w 2022 roku w stosunku do 2021 roku, łączna moc przyłączonych mikroinstalacji w 2022 roku przewyższyła o blisko 123 MW łączą moc przyłączoną w 2021 roku” – przypomina PTPiREE.

Jak przekazuje Towarzystwo średnia moc przyłączonej mikroinstalacji w lipcu 2023 roku spadła do 8,61 kW i jest to najniższa średnia od maja 2022 roku. Dla przpomnienia, w II kwartale 2023 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,28 kW i była o ponad 2,61kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku 2020 (6,68 kW). Dla całego 2022 roku średnia wyniosła 9,68 kW.

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji / autor: dane PTPiREE
Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji / autor: dane PTPiREE

„Obecny trend, widoczny od początku IV kwartału 2021 roku, wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji” – komentuje PTPiREE.

Moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE
Moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD / autor: dane PTPiREE

Czytaj także: KGHM znowu inwestuje w OZE

rb

Powiązane tematy

Komentarze