Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Grupa PZU rozpoczęła prace na nową strategią

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 listopada 2023, 10:59

  • Powiększ tekst

Grupa PZU „odpowiednio wcześniej” rozpoczyna prace nad nowym dokumentem strategicznym, by mogła płynnie przejść w kolejną perspektywę - powiedziała prezes Beata Kozłowska-Chyła w rozmowie z „Parkietem”. Obecne cele strategiczne obowiązują do końca 2024 r.

Przy tak dynamicznych zmianach w globalnej i polskiej gospodarce priorytetem jest osiągnięcie założonych celów finansowych i operacyjnych. Jednak jako poważna firma odpowiednio wcześniej rozpoczynamy prace nad nowym dokumentem, by grupa mogła płynnie przejść w kolejną perspektywę strategiczną. Mamy już wiele wniosków z wieloaspektowej analizy wykonania obecnej strategii i mamy rzetelną podstawę do sformułowania nowej. Tym bardziej że wydarzenia ostatnich lat i osiągnięte przez nas wyniki potwierdziły, że przyjęty wiosną 2021 r. dokument „Potencjał i rozwój” trafnie wskazał wyzwania, szanse i cele” - powiedziała Kozłowska-Chyła.

Realizując tę strategię, Grupa PZU stała się silniejsza kapitałowo, bardziej odporna, zwinniejsza biznesowo i technologicznie. Umocniła się jako lider ubezpieczeń oraz czołowy gracz w innych segmentach, dywersyfikując skutecznie źródła przychodów. Jest też ważnym filarem polskiej gospodarki, który chroni wart biliony złotych majątek firm i zapewnia im finansowanie, dociera z produktami ubezpieczeniowymi, zdrowotnymi, bankowymi, inwestycyjnymi, emerytalnymi lub usługami assistance nawet do 80% gospodarstw domowych, a jednocześnie inwestuje regularnie duże środki na rynku, zwiększając płynność i wspierając inwestycje, co ma dodatkowe znaczenie w warunkach kryzysowych” - wymieniła prezes.

Podkreśliła, że po dwóch latach od rozpoczęcia wdrażania obecnej strategii Grupa zrealizowała od 55 do 60 proc. zaplanowanych inicjatyw strategicznych.

Dziś stopień zaawansowania we wdrożeniu strategii jest już większy. Wspomniane inicjatywy obejmują m.in. rozwój sieci agentów wyłącznych, pogłębienie omnikanałowości, czyli możliwości swobodnego przenoszenia się klientów między różnymi kanałami sprzedaży, rozwój bancassurance, wprowadzenie narzędzi AI wspierających wycenę i likwidację szkód, tworzenie kompleksowych ekosystemów produktowych” - wskazała Kozłowska-Chyła.

Na półmetku strategii osiągnęliśmy także cztery z siedmiu kluczowych celów finansowych. Przekroczyliśmy poziom założonej na rok 2024 składki przypisanej, zysku, ROE i wskaźnika Wypłacalność II. W związku z wdrożeniem od tego roku MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi dokonaliśmy w kwietniu rekalibracji części mierników strategii i wprowadziliśmy nowe, stawiając sobie bardziej ambitne cele. Obecnie prognozowany zysk netto w horyzoncie strategicznym, czyli w roku 2024, ma wynieść 4,3 mld zł, wobec pierwotnie zakładanych 3,4 mld zł. Planujemy osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto - to nowy miernik, który zastąpił przypis składki brutto, planowany wcześniej na 26,2 mld zł w 2024 r.” - dodała.

Zwiększono także zakładaną kontrybucję banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU z 0,8 mld zł do 1 mld zł. Niezmienne pozostają natomiast cele zwiększenia przychodów w filarze zdrowie do 1,7 mld zł oraz aktywów pod zarządzaniem do 60 mld zł.

Mogę powiedzieć, że jesteśmy dziś na dobrej ścieżce, by osiągnąć wyznaczone cele finansowe i operacyjne. Co ważne, integralną częścią strategii Grupy PZU uczyniliśmy też strategię ESG „Rozwój w równowadze” - pierwszy tej rangi dokument w organizacji. ESG stało się integralną częścią kultury korporacyjnej PZU. Widać to w naszych procesach operacyjnych, w konstrukcji produktów i usług, na każdym etapie relacji z klientem, w polityce inwestycyjnej. Konsekwentnie redukujemy ślad węglowy i dążymy do neutralności klimatycznej w zakresie emisji własnych. Wspieramy transformację polskiej gospodarki, zarówno tworząc zielone produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla klientów, jak i angażując się finansowo w budowę farm wiatrowych. Promujemy zdrowy i ekologiczny styl życia przez nasze programy prewencyjne, projekty sponsoringowe” - powiedziała także prezes.

Kozłowska-Chyła zwróciła także uwagę, że od 2020 r. do dziś Grupa PZU wypłaciła akcjonariuszom w sumie ponad 6,7 mld zł, a kapitalizacja PZU wzrosła o ponad 50 proc., do blisko 40 mld zł.

Regularność i atrakcyjność dywidendy, jaką gwarantujemy, oraz siła kapitałowa PZU sprawiają, że walory spółki cieszą się dużym zaufaniem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych i są istotnym składnikiem ich portfeli. Ale status spółki dywidendowej, jaki wyrobił sobie PZU, to skutek, a nie przyczyna. Zbudowaliśmy mocny, zdrowy i wciąż rozwijający się biznes, który generuje dobre wyniki finansowe i to one umożliwiają wypłatę pokaźnych dywidend. To wynik sprawnego wdrażania przyjętej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, rozwoju i dywersyfikacji w różnych obszarach, naszej innowacyjności w zakresie oferty oraz rozwiązań technologicznych, uporządkowania aktywów grupy i budowy synergii między nimi, także dobrej komunikacji z rynkiem” - podsumowała.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj także: Zaskakujący wzrost produkcji energii elektrycznej w październiku

ISBnews

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych