Informacje

Prezes Grupy PZU Paweł Surówka / autor: fot. Andrzej wiktor
Prezes Grupy PZU Paweł Surówka / autor: fot. Andrzej wiktor

Rekordowy zysk netto Grupy PZU w 2017 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 15 marca 2018
  • 08:45
  • 0
  • Tagi: 2017 finanse Paweł Surówka PZU ubezpieczenia wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

To był znakomity rok dla PZU. Sprzedaż zrealizowana w roku 2017 przekroczyła poziom 22,8 mld zł i tym samym jest najwyższą kiedykolwiek osiągniętą przez grupę PZU. Równocześnie osiągnęliśmy najwyższy w naszej historii wynik netto 4,2 mld zł. Pobiliśmy tym samym nasze wszystkie dotychczasowe rekordy. Znaczący wkład w wyniki Grupy miały banki, zwłaszcza Pekao SA, dzięki którego nabyciu nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł. Z rentownością kapitałów powyżej 21 proc. oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200 proc., PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA w komentarzu do ogłoszonych w czwartej rano wyników Grupy PZU za 2017 rok

W 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5 526 mln zł wobec 2 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9%). Zysk netto osiągnął poziom 4 233 mln zł i był wyższy o 1 859 mln zł od wyniku z 2016 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 910 mln zł wobec 1 935 mln zł w 2016 roku (wzrost o 50,4%). Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósł o 97,5% względem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2017 rok wyniósł 5 510 mln zł i był wyższy o 2 519 mln zł w stosunku do wyniku za 2016 rok.

Kapitał własny

W 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37 601 mln zł  i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2016 roku (wzrost o 120,1%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych związany jest ze wzrostem udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku osiągnęły wartość 22 979 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 1 624 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2017 roku częściowo skompensowany podziałem zysku za 2016 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 209 mln zł.

ROE

W 2017 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 21,1% . Wskaźnik ROE był wyższy o 6,2 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie z uwagi na poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej.

Wypłacalność wg Solvency II

Według stanu na koniec III kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 237% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

Tak dobre wyniki za rok 2017 są solidnym fundamentem dla ambitnych celów, które Grupa postawiła sobie w ramach strategii #nowePZU. Realizując tę strategię, chcemy zapewnić, by PZU stało się liderem w zakresie nowych technologii, w tym telematyki, rozwiązań mobilnych, sztucznej inteligencji i pracy na bazach danych. Siła finansowa PZU, ciągłe dążenie do udoskonalania produktów, dbałość o konsumentów oraz zaangażowanie społeczne powoduje, że 22 miliony naszych klientów może nas polegać – komentował Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Ubezpieczenia

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU: Grupa PZU już drugi rok z rzędu zanotowała ponadprzeciętny dwucyfrowy (+13,0%) wzrost przypisu składki. Jednocześnie liczba czynnych polis w OC komunikacyjnym wzrosła o 0,2 mln do 9,1 mln. Pozytywnie do wyniku Grupy kontrybuował wynik inwestycyjny, który wzrósł o 52,4%% do 1 855 mld zł (z wyłączeniem działalności bankowej), będący rezultatem m.in. znaczącej poprawy na portfelach akcyjnych, jak również pozyskania wysokomarżowych ekspozycji korporacyjnych. Zgodnie z założeniami strategicznymi, wzrost wolumenów przypisu składki realizowany był w warunkach wysokiej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 1,1 p.p. r/r do 7,0%) oraz dbałości o jakość pozyskiwanych ryzyk do portfela. Wskaźnik COR zmalał o 5,6 p.p. r/r do 89,3%. W rezultacie skonsolidowany wynik Grupy wzrósł o 78,3% r/r do 4,2 mld zł.

Tak dobra rentowność, przy mocno rosnącym portfelu, to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i poprawy efektywności struktur zarządzania w zakresie wykorzystania skali biznesu. Cieszy także utrzymanie rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych powyżej 20%. Na porównywalność danych r/r przyczyniło się również rozpoczęcie konsolidacji banku Pekao od dnia 7 czerwca 2017 roku – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Zdrowie

Na koniec 2017 roku klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2 000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami (w 2017 r. został nabyty Revimed sp. z o.o. i NZOZ Trzebinia).

Obszar zdrowotny jest jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych Grupy PZU. Tylko w 2017 roku przychody wzrosły o ponad 25% do 456 mln zł, a liczba klientów przekroczyła 1,5 mln. Poprawie uległa marża EBITDA, która wzrosła o 1 p.p. do 8,2%. Z optymizmem oceniamy osiągnięcie 1 miliarda przychodów w biznesie zdrowotnym w trakcie realizacji strategii #nowePZU dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału bazy klientów Grupy PZU, rozwojowi produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych i aktywizacji sieci sprzedaży – dodaje Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Rating / Emisja obligacji

Potwierdzeniem wiarygodności finansowej PZU było podwyższenie przez agencję S&P Global Ratings, w dniu 27 października 2017, perspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. 30 czerwca 2017 r. sfinalizowaliśmy największą w historii emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych), w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Solvency II. Dobra kondycja Grupy PZU pozwoliła nam na emisję przy korzystnych warunkach, tj. 180 p.b. marży ponad stawkę WIBOR6M – dodaje Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Oprac. sek

Komentarze