Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Zysk Grupy PZU prawie 50 proc. wyższy niż przed rokiem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2023, 15:12

  • 2
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PZU, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w I połowie tego roku wyniósł 2,7 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o prawie 50 proc. - poinformowała w czwartek spółka.

Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych” – powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Spółka przypomniała, że od początku 2023 r. sprawozdania finansowe Grupy PZU sporządzane są zgodnie ze standardem sprawozdawczości finansowej MSSF 17, który zastąpił wcześniejszy standard MSSF 4. W efekcie istotnie zmienił się sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

Jak poinformowano w I półroczu 2023 r. zysk netto Grupy PZU, przypisywany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł 2 700 mln zł wobec 1 833 mln zł rok wcześniej. W samym II kwartale tego roku wyniósł 1 545 mln zł wobec 949 mln zł rok temu. Zysk netto (w tym zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej oraz zyski przypisany właścicielom udziałów niekontrolujących) w I półroczu tego roku wyniósł 5 836 mln zł wobec 3 221 mln zł rok wcześniej, a w II kwartale 2023 r. było to 3 259 mln zł wobec 1 485 mln zł r/r.

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 13 mld zł – o blisko miliard złotych więcej, niż w tym samym okresie roku poprzedniego” - poinformowało PZU.

Jak dodano, w pierwszym półroczu 2023 r. skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2 proc. Zysk netto całej Grupy PZU, z uwzględnieniem banków Pekao i Alior, w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 81 proc. r/r.

W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku”- powiedziała prezes PZU.

Spółka przekazała, że przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w pierwszej połowie 2023 r. o 10,8 proc. r/r - do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na poziomie 84,2 proc.

Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5 proc. r/r. Poza mocnym, niemal 17-procentowym wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5 proc. r/r, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym” – powiedział Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Przychody grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 proc. r/r. Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

Grupa PZU planuje do roku 2024 osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń (wobec zakładanego wcześniej przypisu składki na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto w roku 2024 ma wynieść 4,3 mld zł (wobec pierwotnie zakładanych 3,4 mld zł).

Zakładany na rok 2024 aROE wyniesie 15,5 proc.. Wzrosła także planowana kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU – z 0,8 mld zł do 1 mld zł. Niezmienione pozostały cele dotyczące wzrostu przychodów w filarze zdrowie (do 1,7 mld zł) oraz aktywów pod zarządzaniem do 60 mld zł” - podano.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,2 proc. akcji.

Czytaj także: Słaba konsumpcja gospodarstw domowych uderza w gospodarkę

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze