Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

PZU ładnie zarobiło na ubezpieczeniach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 listopada 2023, 10:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł za 9 miesięcy tego roku 4 mld 158 mln zł wobec 2 mld 560 mln zł w 2022 r.; to wzrost o 1 mld 598 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. Tylko w samym III kw. zysk był dwukrotnie wyższy niż przed rokiem i wyniósł 1,5 mld zł.

W raporcie czytamy, że wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2023 r. wyniósł 9 mld 49 mln zł i był wyższy o 160,5 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego.

Spółka pokreśliła, że po trzech kwartałach 2023 r. Grupa PZU wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości prawie 4,2 mld zł. Jest on wyższy w ujęciu rocznym o 62,4 proc. Poinformowano, że w samym III kw. tego roku zysk wyniósł 1,5 mld zł i był dwukrotnie wyższy niż w III kw. roku 2022.

Zysk operacyjny całej Grupy PZU, z uwzględnieniem wchodzących w jej skład banków Pekao i Alior, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 11,7 mld zł i był wyższy o 135 proc. r/r.

Grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do blisko 20 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł (8,6 proc.) więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W samym III kw. wyniosły one ponad 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8 proc. r/r.

Już po 9 miesiącach przekroczyliśmy poziom zysku netto nienotowany wcześniej nawet w ujęciu 12 miesięcy. Dla porównania, w ciągu ostatniej dekady średni roczny zysk netto oscylował w granicach 2,9 mld zł, a w ubiegłym roku wypracowaliśmy zysk w wysokości 3,374 mld zł. Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024” - wskazała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Jak podkreśliła, wyniki potwierdzają „mocny wzrostowy trend”, w jakim spółka jest od początku tego roku.

Osiągnęliśmy bardzo wysoką sprawność sprzedażową i operacyjną” - wskazała.

Jak dodała, przychody z ubezpieczeń uzyskane zagranicą wzrosły w III kw. br. o 15,4 proc. r/r, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie.

W kluczowych dla nas ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim zwiększyliśmy przychody po dziewięciu miesiącach br. o 11,5 proc. r/r, a w samym III kw. o 12,8 proc. r/r. Decydujące było tu utrzymanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym oraz w komunikacyjnym autocasco. Po trzech kwartałach br. dynamika w tych dwóch grupach produktów łącznie wyniosła 15,8 proc. r/r.” - przekazała Kozłowska-Chyła.

Spółka podała, że po dziewięciu miesiącach br. zysk wypracowany na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej) przekroczył 1,9 mld zł, rosnąc o 25,8 proc. r/r. W samym III kw. br. wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2 proc. r/r do 737 mln zł.

Członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik wskazał, że wchodzące w skład grupy banki Pekao i Alior „dołożyły do wyniku jednostki dominującej po trzech kwartałach br. 1,4 mld zł, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego”, a kontrybucja banków w samym III kw. wyniosła 523 mln zł.

Spodziewamy się, iż w perspektywie średnioterminowej oba banki będą wciąż beneficjentami sytuacji na rynku i będą generowały solidny wynik dla akcjonariuszy PZU SA” – podkreślił Kulik.

Jak dodał, w obecnym otoczeniu makro spółka pozostaje „beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału”.

Jak poinformowano, przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 11,5 proc. r/r, do 11,9 mld zł. W samym III kw. wyniosły ponad 4,2 mld zł, czyli zwiększyły się o 12,8 proc.; w segmencie korporacyjnym wzrost wyniósł 21,6 proc. r/r. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się po trzech kwartałach br. na poziomie 84,8 proc. (w samym III kw. 85,9 proc.).

Po trzecim kwartale 2023 r. przychody w grupie ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych przekroczyły 5,1 mld zł, co daje roczną dynamikę na poziomie 15,4 proc. W samym III kw. ich sprzedaż wzrosła o 17,9 proc. r/r” - przekazał Kulik.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce po trzech kwartałach br. wyniosły blisko 6 mld zł - to wzrost o 1 proc. r/r. W samym III kw. zwiększyły się o 2,2 proc. r/r – do 2 mld zł. Rentowność w tym dziale po dziewięciu miesiącach br. wzrosła do 23,3 proc., tj. o 3,3 pkt. proc.

W samym III kw. br. zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń indywidualnych ochronnych o 17,5 proc. r/r – do 161 mln zł” – przekazała Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Spółka poinformowała, że od 2020 r. do teraz wypłaciła z tytułu dywidendy ponad 6,7 mld zł. W ciągu ostatnich czterech lat wartość giełdowa PZU wzrosła o ponad połowę, do 40,5 mld zł, a akcje PZU „są notowane na historycznie wysokim poziomie”.

W kwietniu 2023 r., w związku z wdrożeniem nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi, jakie nastąpiły od czasu przyjęcia nowej strategii na lata 2021-2024, Grupa PZU zmieniła pierwotny cel dotyczący skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. z 3,4 mld zł na 4,3 mld zł.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, od 2010 r. spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,2 proc. akcji.

Czytaj także: Grupa PZU rozpoczęła prace na nową strategią

Czytaj także: Kupujemy więcej i nie powinno się to zmienić

PAP

Powiązane tematy

Komentarze