Informacje

Wiceminister Wojciech Kowalczyk, fot. PAP / Andrzej Grygiel
Wiceminister Wojciech Kowalczyk, fot. PAP / Andrzej Grygiel

Zmiany organizacyjne w ramach rządowego planu „wygaszania górnictwa” w pełnym toku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2015, 21:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Do końca czerwca powstanie tzw. Nowa Kompania Węglowa, czyli do końca czerwca do Nowej KW zostanie przekazanych jedenaście kopalń KW lub ich części – zapowiedział w poniedziałek w Katowicach wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

Zakończenie procesu tworzenia tzw. Nowej KW do końca września przewiduje porozumienie zawarte 17 stycznia między stroną rządową a górniczymi związkami po związkowych protestach w górnictwie. Stan jego realizacji był tematem poniedziałkowego spotkania pełnomocnika rządu ds. górnictwa, a także władz górniczych spółek i związków.

„Mieliśmy bardzo dobre spotkanie ze stroną związkową. Przeanalizowaliśmy wszystkie punkty porozumienia (...). Strona rządowa realizuje wszystkie zapisane w nim punkty. Oczywiście są kwestie interpretacyjne i temu służą tego rodzaju spotkania” - mówił na briefingu po spotkaniu Kowalczyk.

Styczniowe porozumienie zakłada m.in. przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych 11 zakładów do założonej przez Węglokoks nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

„Szału nie ma, aczkolwiek tragedii też nie ma” - ocenił po spotkaniu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Wiceminister zakreślił perspektywy dalszej realizacji porozumienia.

„Do końca czerwca powstanie tzw. Nowa Kompania Węglowa, czyli do końca czerwca będzie przekazanych do Nowej KW jedenaście kopalń lub ich części” - zapowiedział.

Wskazał, że prace związanie z poszukiwaniem inwestora do tzw. Nowej KW są „szeroko zakrojone”.

„Kompania Węglowa współpracuje z inwestorami, z pośrednikami finansowymi, z biurami maklerskimi. Są prowadzone zaawansowane rozmowy z inwestorami finansowymi, jak również inwestorami branżowymi. Są podpisane umowy o zachowaniu poufności, dlatego nie chcemy wymieniać nazw” - wyjaśnił.

Pytany o wątpliwości związkowców związane z przewidywaną wysokością kapitału dla Nowej KW Kowalczyk zapewnił, że model biznesowy dla tej spółki został opracowany przez zarząd KW „w oparciu o najlepsze praktyki, jeśli chodzi o sztukę finansową i został zweryfikowany przez renomowane firmy doradcze i – częściowo – banki komercyjne”. Jak ocenił, banki te wyraziły „bardzo konstruktywne podejście”. Podkreślił, że sam nie ma w tej sprawie powodów do zwątpienia.

Odnosząc się do wątpliwości dziennikarzy czy jest możliwy sukces poszukiwań inwestora dla Nowej KW w sytuacji związanej m.in. z cenami węgla czy unijną polityką dekarbonizacji Kowalczyk powtórzył, że model biznesowy został opracowany w oparciu o najlepsze praktyki. Dodał, że rynki surowcowe podlegają cyklom koniunkturalnym.

Wiceminister skarbu przekazał, że w piątek opublikowane zostały już trzy z czterech rozporządzeń do znowelizowanej w lutym br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Dotyczą one dotacji: na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników przeróbki, a także na finansowanie jednorazowych odpraw oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych. Trzecie rozporządzenie wskazuje SRK jako przedsiębiorstwo zobowiązane do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.

„Zostało jeszcze do wydania jedno rozporządzenie dotyczące pokrywania kosztów likwidacji kopalń i szkód górniczych, które powinno w ciągu paru tygodni być opublikowane” - zasygnalizował Kowalczyk.

Opublikowane rozporządzenia umożliwiają m.in. finansowanie działań SRK wobec przekazywanych tam zakładów. Zgodnie ze styczniowym porozumieniem miały to być kopalnie KW: Piekary, Brzeszcze, a także - po podziale istniejących kopalń - Makoszowy i Centrum. W ub. tygodniu jednak zarządy KW i Węglokoksu Kraj podpisały przedwstępną umowę sprzedaży m.in. kopalni Piekary. Kowalczyk zaznaczył w poniedziałek, że umowa ta jest efektem decyzji biznesowej obu spółek.

W komunikacie po spotkaniu resort skarbu przekazał, że trwa przygotowanie programów naprawczych dla zorganizowanych części kopalń Brzeszcze i Makoszowy. Zespoły złożone z pracowników kopalń oraz SRK inwentaryzują majątek i ustalają poziom zatrudnienia. Wypracowana dokumentacja będzie podstawą planów naprawczych, które zostaną przekazane stronie społecznej do uzgodnień.

„Zbycie zorganizowanych części kopalń (do SRK – PAP) powinno nastąpić do końca kwietnia 2015 r.” - wskazał cytowany w komunikacie MSP Kowalczyk. Jednocześnie trwa poszukiwanie ewentualnych inwestorów dla wybranych kopalń (zainteresowana zakupem Brzeszcz jest grupa Tauron).

Odpowiadając podczas briefingu na pytanie czy kopalnia Brzeszcze trafi do SRK czy zostanie bezpośrednio sprzedana inwestorowi wiceminister zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.

„Jak rozumiem, prace toczą się dwutorowo. (…) Prezes (KW Krzysztof - PAP) Sędzikowski chciałby ten proces zakończyć jak najszybciej” - wskazał minister.

Podczas briefingu w Katowicach pełnomocnik rządu ds. górnictwa ocenił też, że rozmowy z Komisją Europejską ws. notyfikacji pomocy publicznej dla kopalń, które trafią do SRK przebiegają „bardzo konstruktywnie”.

„Mieliśmy do tej pory trzy spotkania. Otrzymaliśmy szczegółowe pytania z KE, mamy czas do końca kwietnia na odpowiedź. Najprawdopodobniej pod koniec kwietnia dojdzie do czwartego spotkania w Brukseli” - zapowiedział.

Według wypowiedzi Kowalczyka w komunikacie MSP „w trakcie spotkań przedstawiciele KE wykazują zrozumienie dla argumentacji przedstawianej przez stronę polską”.

„Współpraca układa się bardzo dobrze, co pozwala sądzić, że KE sprawnie będzie procedowała nad wnioskiem notyfikacyjnym” - ocenił wiceminister.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności przekazał po spotkaniu w Katowicach, że strony umówiły się na bieżący monitoring sprawy notyfikacji pomocy publicznej.

"To jest dla nas najważniejsze, szczególnie w kontekście powstania Nowej Kompanii Węglowej” - zaznaczył Kolorz. Wskazał też, że w poniedziałek padły „prawie te same deklaracje co do warunków powstania Nowej KW, jak te przy podpisywaniu porozumienia”. „Mówię +prawie+, bo być może tych środków na powstanie Nowej KW będzie troszkę mniej niż zakładaliśmy w styczniu” - wyjaśnił związkowiec.

Związkowiec zasygnalizował też m.in., że musi jeszcze powstać „wspólna interpretacja” niektórych zapisów przekuwających się na wysokość części świadczeń dla chętnych do skorzystania z przewidzianego porozumieniem pakietu socjalnego.

W komunikacie MSP po poniedziałkowym spotkaniu rzeczniczka resortu Agnieszka Jabłońska - Twaróg zaznaczyła m.in., że rząd zrealizował wszystkie wymienione w styczniowym porozumieniu zobowiązania krótkoterminowe i intensywnie pracuje nad aspektami długoterminowymi. Przypomniała m.in., że zapisy porozumienia uwzględniono w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, do KE zgłoszono zaproponowane przez stronę związkową inwestycję do sfinansowania z Europejskiego Funduszu dla Inwestycji Strategicznych; wznowiono też prace nad Programem rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Kolejne spotkanie nt. realizacji styczniowego porozumienia rządu ze związkami ma odbyć się w maju.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze