Informacje

Alior Bank kupuje wydzieloną część Banku BPH. Nie bierze kredytów frankowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2016, 11:54

  • 1
  • Powiększ tekst

Alior Bank zawarł z grupą GE Capital umowę ws. kupna wydzielonej części Banku BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI.

Jak podkreślił Alior Bank w komunikacie, "przejęcie wydzielonej części Banku BPH jest zgodne ze strategią rozwoju Alior Banku i stanowi istotny krok w procesie konsolidacji sektora bankowego".

"Alior Bank nabędzie akcje reprezentujące znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital. Następnie z Banku BPH zostanie wydzielona podstawowa działalność banku BPH, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem m.in. BPH TFI oraz portfela kredytów hipotecznych w CHF, która zostanie przeniesiona do Alior Banku. Transakcja nie niesie zatem żadnego ryzyka dla Alior Banku związanego z potencjalnym przewalutowaniem kredytów denominowanych w CHF" - głosi komunikat.

Jak poinformowano, "cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1 mld 225 mln zł (z zastrzeżeniem korekt)". "Wycena 100 proc. udziału w podstawowej działalności banku BPH wynosi 1 mld 532 mln zł" - dodano.

Alior bank podkreślił, że przed zakończeniem transakcji Bank BPH będzie kontynuował wdrażanie planu transformacji biznesowej. "Jego koszty zostaną sfinansowane z rezerw Banku BPH, które wyniosą 212 mln zł. Dodatkowo Alior Bank jest zabezpieczony przed ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie procesu due diligence (analiza kondycji firmy - PAP), utworzonymi rezerwami na łączną kwotę 123 mln zł" - zaznaczono.

"Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część Banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj.

Alior Bank wskazał ponadto, że w wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln osób. "Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym" - czytamy w komunikacie.

"Alior Bank oczekuje docelowych rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej, na poziomie ok. 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017" - dodano.

Zakup podstawowej działalności Banku BPH ma być sfinansowany poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. "PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku" - zaznaczono.

"Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r." - głosi komunikat.

Pod koniec maja 2015 r. PZU kupił 25 proc. akcji Alior Banku. Wartość transakcji wyniosła 1,6 mld zł.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze