Informacje

NFOŚiGW: bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

---

  • 25 lipca 2016
  • 14:04
  • 0
  • Tagi: biznes ekologia NFOŚiGW perspektywa unijna 2014-2020 program operacyjny środki unijne
  • Powiększ tekst

Kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów – będą tematami szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020 Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do swojej siedziby przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie 4 sierpnia br.

Zgłoszenia na bezpłatne spotkanie z ekspertami NFOŚiGW należy przesyłać do 2 sierpnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:

(http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,852,zapraszamy-na-szkolenie-poiis-dzialanie-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-oze-w-przedsiebiorstwach.html)

NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (nr POIS/1.2/1/2016).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 500 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Więcej informacji o naborach PO IiŚ:

(http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/)

Komentarze