Informacje

fot. PAP/Darek Delmanowicz
fot. PAP/Darek Delmanowicz

Morawiecki: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju nie powiedzie się bez realizacji programu Mieszkanie Plus

Maria Szurowska

Maria Szurowska

Dziennikarka "Gazety Bankowej"

  • Opublikowano: 7 września 2016, 13:21

    Aktualizacja: 7 września 2016, 16:42

  • 2
  • Powiększ tekst

– Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nie powiedzie się, jeżeli nie rozwiniemy na szeroką skalę przystępnego budownictwa mieszkaniowego – deklarował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas panelu dyskusyjnego na temat programu Mieszkanie Plus na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Program Mieszkanie Plus to obok systemu dofinansowania rodzin Rodzina 500+ sztandarowy projekt partii rządzącej. Pewien paradoks stanowił fakt, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego nie było nawet wzmianki na temat mieszkalnictwa. Minister rozwoju nie wyjaśnił powodów takiego stanu rzeczy, jednak zadeklarował, że rozwój mieszkalnictwa jest podstawą powodzenia jego planu.

Rynek pełen problemów

Wielu ekonomistów wskazuje na to, że pomimo sukcesów polskiej transformacji, nie poradziliśmy sobie z dwoma, silnie związanymi ze sferą społeczną rynkami – rynkiem pracy i rynkiem mieszkaniowym. W dalszym ciągu Polacy mieszkają w przeludnionych lokalach, współczynnik młodych dorosłych współdzielących mieszkanie z rodzicami niebezpiecznie zbliżył się do obserwowanego w słynących z takiego modelu Włoszech. Paneliści starali się nakreślić powody takiego sposobu funkcjonowania tego rynku.

– Polityka mieszkaniowa w Polsce się nie udawała. Działo się tak ze względu na to, że polityki mieszkaniowej nie można uprawiać samopas, należy ją realizować wespół z samorządami, rynkiem komercyjnym i słuchając głosu społeczeństwa – mówił Mirosław Barszcz, prezes zarządu BGK Nieruchomości.

– Do tej pory programy były punktowe. Co prawda wpompowały trochę pieniędzy na rynek oraz pomogły wielu osobom, natomiast nie były kompleksowe – dodał Grzegorz Kiełpisz, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Rozwiązanie plus

Obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość chce podjąć wyzwanie znormalizowania sytuacji na rynku mieszkań w naszym kraju. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk określił grupę docelową, która w jego opinii najbardziej potrzebuje wsparcia. Jego zdaniem istnieje duża grupa średnio zamożnych osób, które wykluczone są z rynku komercyjnego

– Duża grupa społeczeństwa nie ma możliwości kredytowania się w bankach, a jednocześnie ich dochody są zbyt duże, aby korzystać z mieszkań komunalnych – wyjaśnił minister infrastruktury i budownictwa.

Andrzej Adamczyk zadeklarował także, że obecna polityka jego resortu ukierunkowana jest na budownictwo społeczne, kosztem odejścia od budownictwa socjalnego.

W tym celu gabinet Beaty Szydło opracowuje program sprawnego budowania mieszkań na wynajem z opcją wykupu. Projektem zarządza spółka BGK Nieruchomości, obsługująca obecnie Fundusz Mieszkań na Wynajem. Od jakiegoś czasu podmiot ten obserwuje rynek i prowadzi rozmowy z partnerami w celu wypracowania najbardziej efektywnego mechanizmu współpracy.

– Musimy ściśle kooperować z samorządami – stwierdził Mirosław Barszcz. – Co więcej, podczas naszego badania sytuacji na rynku okazało się, że samorządy są najbardziej wdzięcznym partnerem do rozwoju mieszkalnictwa – podkreślał.

Poza próbą zachęcenia jednostek samorządu terytorialnego do kooperacji na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, podczas panelu prezes zarządu BGK Nieruchomości zapowiedział korektę obszaru zainteresowania Funduszu.

– Obecnie Fundusz zarządza aktywami o wartości ok. 1 mld zł. To, czym zajmujemy się obecnie, to przekierowanie „targetu” inwestycyjnego na inny profil. Uprzednio fundusz sprofilowany był na sektor nazwijmy to premium, teraz chcemy inwestować w produkty dostępne dla szerszej grupy konsumentów – wyjaśniał Barszcz.

Prezesa zarządu BGK Nieruchomości zadeklarował również zainteresowanie poszerzeniem portfela inwestycyjnego o infrastrukturę konieczną do rozwoju mieszkalnictwa.

– Chodzi mi tu zarówno o infrastrukturę twardą, jak drogi, ale też miękką jak szkoły czy przedszkola – tłumaczył Mirosław Barszcz. Deweloperom nie ubędzie

Podczas dyskusji nie mogło zabraknąć pytania o rynek deweloperski. Moderujący debatę Janusz Król, redaktor naczelny czasopisma „Wspólnota”, zwrócił uwagę, że program Mieszkanie Plus zagraża zachwianiu status quo. Rynek bowiem obecnie sprofilowany jest na produkty wysokomarżowe. Dobre imię deweloperów ratował Grzegorz Kiełpisz, wskazując na konieczność kooperacji pomiędzy poszczególnym przedstawicielami rynku mieszkalnictwa.

– Polityka mieszkaniowa nie może być zrealizowana tylko i wyłącznie przez państwo. Musimy podzielić się zadaniami: pewnymi aspektami powinny zająć się podmioty komercyjne, innymi samorządy, a jeszcze innymi jednostki administracji centralnej. Oczywiście, wszystko przy ścisłej współpracy i realizując jeden plan – apelował Kiełpisz.

Prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich podkreślił również, że pierwsza reakcja deweloperów wynikała z błędów komunikacyjnych, a obecnie te podmioty są bardzo zainteresowane aktywnym uczestnictwem w budowaniu zdrowego rynku mieszkalnictwa.

– Im więcej poznajemy szczegółów, tym bardziej jesteśmy spokojni. Na początku rzeczywiście nasza reakcja była nerwowa, jednak teraz patrzymy na aspekty programu, na których możemy skorzystać – tłumaczył Kiełpisz.

Mieszkalnictwo a gospodarka

Minister rozwoju i wicepremier Mateusz Morawiecki tłumaczył zgromadzonym, jak istotnym elementem zrównoważonego rozwoju jest solidny rynek mieszkalnictwa.

– Program naprawy rynku mieszkalnictwa jest absolutnie fundamentalny. W Polsce w ciągu najbliższych lat zabraknie rąk do pracy. Potrzebujemy ściągać ludzi, a żeby ludzie podjęli w naszym kraju pracę, muszą mieć dostępne mieszkanie, na które mogą sobie pozwolić – wskazywał Morawiecki.

Wicepremier mówił również, że założenia programu Mieszkanie Plus wpisują się w ogólną wizję rozwoju gospodarczego rozpisaną przez kierowany przez niego resort.

– To łączy się także z naszą wizją budżetową. Poprzednie programy na rzecz rozwoju mieszkalnictwa jak Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych, były dość kosztowne. To, co proponuje prezes Barszcz i minister Adamczyk, jest efektywniejszym wykorzystaniem kapitału i przełoży się na lepszy wzrost gospodarczy – podkreślił minister rozwoju.

Mateusz Morawiecki stwierdził nawet, że powodzenie programu Mieszkanie Plus jest „absolutnie kluczowe” dla realizacji założeń aktualnie wdrażanej wizji rozwoju naszego kraju.

– Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nie powiedzie się, jeżeli nie rozwiniemy na szeroką skalę przystępnego budownictwa mieszkaniowego – kwitował.

Maria Szurowska

Powiązane tematy

Komentarze